16 września 2016 odbyło się kolejne zebranie wiejskie w Tulcsach. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Kleszczewo, Pani Sołtys Tulec, Panowie policjanci z Gminnego Ogniwa Policji oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Odczytano raport z prac związanych z Funduszem Sołeckim za rok 2016. Przedstawiono propozycje związane z wykorzystaniem tegorocznej sumy przeznaczonej na Fundusz Sołecki 2017. Część pomysłów zostało skierowanych do Rady Sołeckiej przez Stowarzyszenie Teraz Tulce. Pomysły te związane są z szeroko rozumiana aktywnością fizyczną na powietrzu. Image

20 września 2019 16:00

Zebranie wiejskie 2019

17 września 2019 odbyło się kolejne zebranie wiejskie w Tulcsach. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Kleszczewo, Pani Sołtys Tulec, Radni oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Odczytano raport z prac związanych z Funduszem Sołeckim za rok 2018. Przedstawiono propozycje związane z wykorzystaniem tegorocznej sumy przeznaczonej na Fundusz Sołecki 2019.

27 finał WOŚP

Szczegółowy raport z zebrania można znaleźć tutaj.
Image

12 maja 2019 13:00

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Teraz Tulce za rok 2018

Rok 2018 zaczęliśmy od współorganizacji finału WOŚP w ramach sztabu w Kleszczewie. Inicjatywa zebrała wiele chętnych do pomocy osób. Pomogliśmy przy przygotowaniach i sprzątaniu, a z atrakcji zorganizowaliśmy trening akrobatyczny oraz pokaz szkoły akrobatki. Zaangażowanie wolontariuszy pomogło w ustanowieniu kolejnego rekordu naszego sztabu.

27 finał WOŚP

Następne miesiące przebiegły na przygotowaniach wniosku o dofinansowanie działań w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Niestety tym razem nasz wniosek, pomimo pozytywnej oceny, nie zdołał uzyskać dofinansowania.

Działania Doroty Wysz poskutkowały pozyskaniem dofinansowania z fundacji Enea w kwocie 3000 PLN, które zostały przeznaczone na działania animacyjne na terenie Gowarzewa.

Druga połowa roku minęła na działaniach związanych z wprowadzeniem przedstawicieli i sympatyków Stowarzyszenia do rady gminy Kleszczewo. Wspólnie z innymi aktywnymi mieszkańcami Tulec i Gowarzewa utworzyliśmy komitet wyborczy wyborców. Nasze działanie motywowane było chęcią realnego wpływu na kierunek rozwoju gminy i regionu. Przedstawiciele komitetu, w tworzenie którego się zaangażowaliśmy uzyskali 9 miejsc w 15 osobowej radzie.

Równolegle zaproponowaliśmy kilka propozycji do budżetu sołeckiego Tulec, które po wcześniejszych konsultacjach i selekcji zostały przedstawione radzie sołeckiej, a następnie przegłosowane na zebraniu wiejskim. Wśród naszych propozycji znalazły się m.in. boisko do siatkówki plażowej oraz stacja do naprawy rowerów.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Teraz Tulce

Cały tekst dokumentu można znaleźć tutaj.
Image

28 lutego 2019 13:00

Kanalizacja na terenie Gminy Kleszczewo.

Poprosiliśmy o zbiorczą informację na temat stanu kanalizacji w gminie. Jest to bardzo ważna sprawa, która wymaga działań i nakładów. Chcieliśmy, żeby odpowiedź na interpelację była swojego rodzaju bilansem otwarcia w tej kwestii na nową kadencję wójta.

Z poważaniem,
Jędrzej Janiak
Stowarzyszenia Teraz Tulce

27 finał WOŚP
Cały tekst interpelacji można przeczytać tutaj.

Image

15 stycznia 2019 19:00

27 Finał WOŚP - Byliśmy tam!

Po raz drugi Stowarzyszenie Teraz Tulce wzięło udział w organizacji tym razem już 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już szósta edycja tego wydarzenia w naszej Gminie. Z roku na rok osiągamy co raz lepszy wynik zbiórki pieniędzy :) 20 wolontariuszy kwestowało z puszką WOŚP. Tradycyjnie też odbył się bieg z puszką WOŚP na liczącej ok 18 km trasie: Zimin (start w Szkole Podstawowej), Krerowo, Bugaj, Lipowiec, Kleszczewo, Bylin Komorniki, Tulce.

27 finał WOŚP

W tuleckiej Hali Sportowej GOKiS odbył się finał, na którym zaprezentowały się zespoły Stokrotki, Kleszczewianie, Coolturka (pod opieką Kingi Kielich), wolontariusze Fundacji Młodego Muzyka, uczennice lekcji gry na gitarze GOKiS, artyści z przedszkoli Wesoły Gawroszek w Gowarzewie i Plastyś w Tulcach, podopieczni szkoły Born To Dance, a także grupa Fit and Jump z Kasią oraz maraton taneczny poprowadzony przez "Zabawa-taniec-energia".

Podczas finału skorzystać można było z masażu klasycznego w wykonaniu fizjoterapeutki Eweliny Gurbin, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej serwowali strażacy z OSP Gowarzewo, Zespół Szkół w Tulcach prowadził WOSP-ową kawiarenkę z pysznymi, domowymi wypiekami, a dopełnieniem wszystkiego były licytacje prowadzone przez prowadzących imprezę - Damiana Florkowskiego i szefa sztabu - Macieja Frąckowiaka (GOKiS).

Na koniec ogłosiliśmy wynik tegorocznej zbiórki - wrzuciliście do naszych WOŚP-owych puszek rekordową sumę 25 310,60 zł (w tym ponad 6,5 tys. z licytacji).

Dziękujemy wszystkim za wsparcie!

Z poważaniem,
Zbyszek Majewski
Stowarzyszenia Teraz Tulce

Image

19 marca 2018 19:00

Teraz Tulce 2017

Rok 2017 był kolejnym udanym rokiem dla naszej organizacji. Większość działań związana była z realizowanym projektem „Rodzinna Akcja Aktywacja – wsparcie inicjatyw oddolnych w gminie Kleszczewo", który otrzymał dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zebranie sołeckie

W ramach realizowanych działań zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla mieszkańców, a następnie 8 wydarzeń o charakterze rodzinnym. Do programu zgłosili się mieszkańcy trzech miejscowości Tulce, Gowarzewo i Szewce. Ideą projektu było dotarcie do osób chcących działać na rzecz lokalnej społeczności by po przeszkoleniu, w myśl hasła „nauka poprzez działanie” i przy wsparciu finansowym, zrealizować swoje pomysły na wydarzenie lokalne.

Każde wydarzenie udokumentowane zostało filmem, a cały przebieg projektu został opisany i udokumentowany na naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku. Dzięki podjętym działaniom poznaliśmy mnóstwo nowych ludzi, którzy podobnie jak my, chce angażować się w inicjatywy lokalne.

Dofinansowanie pozwoliło również na wyposażenie nasze organizacji w drukarkę i komputer, dzięki czemu możemy teraz sprawniej prowadzić działania na rzecz mieszkańców. Projekt został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem, a jego rozliczenie pozytywnie ocenione przez ministerstwo.

Zarząd prowadził również działania nad pozyskaniem kolejnych grantów na realizację inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy.

Z poważaniem,
Zarząd
Stowarzyszenia Teraz Tulce

Image

19 lutego 2018 19:00

Interweniujemy w sprawie skweru przy hali sportowej

Oto treść listu jaki Stowarzyszenie Teraz Tulce wystosowało do Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zagospodarowania terenu przy hali sportowej w Tulcach.

Zebranie sołeckie

Szanowni Panie Wójcie,

w nawiązaniu do rozmowy w dniu 11 stycznia 2018 roku, która miała miejsce podczas spotkania dotyczącego harmonogramu imprez gminnych w bieżącym roku, zwracam się z następującą prośbą:.

Część budżetu sołeckiego dla wsi Tulce ma być przeznaczona na utworzenie skweru rekreacyjnego przy hali sportowej w Tulcach. Do stojących już tam dwóch urządzeń do ćwiczeń ma być dostawiony stół do tenisa stołowego, który obecnie jest na terenie Orlika oraz nowe elementy. Na te nowe elementy zostało przeznaczone 5000 PLN, dodatkowo zostały przeznaczone środki na zakup i montaż kilku ławek. Na zebraniu sołeckim ustalono również, że Urząd Gminy zabezpieczy we własnym zakresie środki na przygotowanie terenu i posianie trawy.

Chcemy uniknąć sytuacji, która miała miejsce przy realizacji zeszłorocznego budżetu sołeckiego, że elementy rekreacyjne zostały zamontowane na jesień, kiedy sezon ich ewentualnego używania dobiegał końca. Podczas przytoczonej rozmowy z Panem Wójtem dostałem zapewnienie, że taka sytuacja w tym roku nie będzie miała miejsca.
Chcąc pomóc w szybkiej realizacji w/w przedsięwzięcia oraz w celu usprawnienia procedowania tej części budżetu sołeckiego przesyłamy zebrane z rynku trzy oferty na kolejne elementy do ćwiczeń.
Zwracamy się z prośbą o możliwe wczesne zaplanowanie działań, które przyczynią się do sprawnego stworzenia skweru rekreacyjnego na wiosnę bieżącego roku. Dzięki czemu od początku sezonu będzie mógł on być wykorzystywany przez lokalną społeczność.

Z poważaniem,
Jędrzej Janiak
Stowarzyszenia Teraz Tulce

Image

25 września 2017 12:00

Zebranie sołeckie 2017

Jak co roku we wrześniu mieszkańcy Tulec zebrali się, aby porozmawiać o tym, co wydarzyło się w minionym roku oraz aby zaplanować wydatki z budżetu sołeckiego na rok 2017-2018. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz oraz Pani sołtys Tulec Mirosława Rutkowska.

Zebranie sołeckie

Zebranie otworzył Pan Wójt, który przedstawił przedstawił informacje na temat integracji transportu publicznego Poznania i Kleszczewa. Szczegóły związane z tym tematem można znaleźć tutaj

Pani sołtys przedstawiła wykonanie budżetu za poprzedni rok, który obejmował m. in. sprzątanie lasu, 2 rajdy rowerowe, zewnętrzny stół do ping-ponga, trzepak 2.0, czyli urządzenia do ćwiczeń, tulecki festyn rodzinny, stół z ławkami oraz altana (nad stawem) oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej

Następnie przedstawiono propozycje na kolejny rok, które tak jak w bieżącym roku objęły kilka stałych elementów, takich jak: piknik rodzinny, sprzątanie lasu czy rajdy rowerowe. Nowym, budzącym duże emocje był temat związany z monitoringiem terenu obok przystanku autobusowego przy szkole. Po ostatnich incydentach w tym miejscu, mieszkańcy naciskali, aby część budżetu sołeckiego przeznaczyć na ten cel. Kwota 8-9 tysięcy na ten cel została przyjęta jednogłośnie.

Część budżetu sołeckiego przeznaczono także na zakup nowych koszy oraz utrzymanie zieleni (teren przed świetlicą oraz rondo na ulicy Daliowej). Obok hali rozbudowywany będzie skwer rekreacyjny. Zainstalowane zostaną kolejne elementy do ćwiczeń, ławki oraz kosze. Gmina ma zadbać o zieleń w tym miejscu.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Teraz Tulce

Image

13 marca 2017 12:00

Teraz Tulce 2016

W ostatni weekend odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Teraz Tulce. Była to okazja do zrobienia podsumowania pierwszego roku naszego funkcjonowania. Dziś w skrócie opiszemy Wam czym się zajmowaliśmy przez ostatni rok.

Zebranie Walne

1. Petycja pt. „TAK dla rozbudowy szkoły w Tulcach, NIE dla stadionu w Kleszczewie!” Głównym celem petycji było pokazanie Panu Wójtowi, że dla dużej liczby mieszkańców istnieją ważniejsze sprawy, na które warto przeznaczyć środki z budżetu Gminy, aniżeli stadion lekkoatletyczny w Kleszczewie. Celem dodatkowym naszej petycji było również pobudzenie aktywności mieszkańców i wzrost zainteresowania sprawami gminy. Zebraliśmy ponad 300 głosów

2. Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu mikrodotacji „Wielkopolska Wiara” 2016. Nasz projekt „Tulce – poznajmy się” czyli pomysł na plenerową imprezę integrującą mieszkańców.

3. Część naszych członków wzięła udział nieoficjalnie w projekcie „Las rekreacyjny w Tulcach, czyli zróbmy sobie las.” Sprzątaliśmy wspólnie gałęzie w 2-3 soboty pod teren przeznaczony na wspólne biesiadowanie.

4. Piknik Integracyjny "Tulce - poznajmy się". W ramach dofinansowania z FIO. W jego ramach przygotowaliśmy:
• mega-piłkarzyki, fantastyczna zabawa dla całych rodzin,
• przejażdżki quadami na specjalnie przygotowanym torze pod okiem instruktorów,
• Sportowa Sobota - wspólnie z GOKiS i nauczycielami WF,
• sesje fotograficzne,
• darmowe napoje oraz pizza,
• ankiety czyli konsultacje społeczne

5. Fundusz sołecki 2017. Stowarzyszenie Teraz Tulce w imieniu mieszkańców złożyło kilka wniosków na rozwiązania, które miały na celu poprawić komfort życia w naszej miejscowości. Zaproponowaliśmy budowę: zewnętrznego stołu do ping ponga, koszy z dystrybutorami torebek papierowych na psie odchody oraz instalację siłowni zewnętrznej w stylu street workout o nazwie Trzepak 2.0. Wszystkie te projekty zostały pozytywnie przyjęte na zebraniu wiejskim i zostaną sfinansowane w ramach Budżetu Sołeckiego 2017.

6. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO na projekt „Rodzinna Akcja Aktywacja – wsparcie inicjatyw oddolnych w gminie Kleszczewo”.

Każdy z nas ma również swoje prywatne obowiązki: pracuje, zawozi dzieci do szkoły, wyprowadza psa na spacer, robi zakupy itp. Znaleźliśmy jednak czas na działania na rzecz naszej wspólnoty, do czego i innych zachęcamy

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Teraz Tulce

Image

1 marca 2017 12:00

Budżet Gminy Kleszczewo 2017

Przedstawiamy dziś druga część materiału jaki został zamieszczony w ostatnim numerze Samorządu (nr 1/196 styczeń/luty 2017), sygnowanego przez Pana Wójta Bogdana Kemnitza. Dziś weźmiemy pod lupą budżet gminny na rok 2017 .

Inwestycje gminne 2016

Kwota dochodów na ten rok została zaplanowana na poziomie 34,4 mln zł. Kwota ta jest dużo wyższa od zeszłorocznej (27,4 mln zł) ze względu na to, że w tegorocznym budżecie znalazły się środki na realizację programu 500+. Wydatki to w tym roku kwota 43,2 mln zł (w tym inwestycje 11,2 mln zł). Pan Wójt zwraca również uwagę na duży udział wydatków na edukację. W tej kwestii środki na pokrycie deficytu pomiędzy dochodami, a wydatkami będą pokryte z tzw. wolnych środków z lat ubiegłych (blisko 5 mln zł). Niezależnie zaplanowano również zaciągniecie kredytu na inwestycje (4,5 mln zł). A teraz szczegóły:
- na wspólne przedsięwzięcie z Powiatem Poznańskim zaplanowano kwotę 770 tys. zł jako udział w przebudowie ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie, budowie ronda i chodnika w Tulcach, wykonaniu projektu drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym w Tulcach (od granicy z Poznaniem) do Gowarzewa,
- ewentualnie także z tytułu udziału w dużej inwestycji, która ma być realizowana z udziałem środków WRPO przebudowa drogi Swarzędz-Gowarzewo-Kleszczewo,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie. Na kanalizację w ul. Siekiereckiej i Swarzędzkiej przeznaczono wstępnie przeznaczono 1 mln zł i dodatkowo na udział w przebudowie wodociągu 92 tys zł,
- kwotę 1,3 mln zł przeznaczono na budowę ulic Świerkowej i Tulipanowej w Tulcach,
- 120 tys. zł na budowe drogi na terenie inwestycyjnym w Krzyżownikach,
- 100 tys. zł na ułożenie fragmentu nawierzchni drogi w Markowicach,
- 400 tys. zł na prace dokumentacyjne i budowlane związane z budową oświetlenia,
- złożono wniosek do WRPO w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nagradowicach (2,8 mln zł jako częśc udziału Gminy),
- w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku złożonego do PROW jest temat budowy seci wodociągowej połączonej z Nagradowicami dla miejscowości Komorniki (550 tys zł - przewidywany udział Gminy) ,
- wkrótce ma zostać rozstrzygnięty konkurs dotyczący środków na rozbudowę szkoły w Tulcach (444 tys zł),
- termomodernizacja budynku ZS w Kleszczewie (330 tys. zł). Inwestycja obejmie również SP w Ziminie oraz świetlicę w Poklatkach,
- na termomodernizację budynki komunalnego w Gowarzewie przeznaczono 14 tys. zł,
- zabezpieczono pierwsze środki w wysokości 530 tys. zł na przygotowanie budowy przedszkola w Kleszczewie,
- na rozpoczęcie budowy OPS oraz Policji przewidziano 1 mln zł,
- zabezpieczono środki na pokrycie kosztu wykonanej już dokumentacji na termomodernizację wraz z przebudową świetlicy wraz ze strażnicą w Komornikach 10 tys. zł oraz projektu budowy świetlicy w Nagradowicach 40 tys. zł, a także sali widowsikowej w Śródce (150 tys. zł)
- kwotę prawie 967 tys. zł otrzyma Zakład Komunalny na przedsięwzięcia związane z poprawą zaopatrzenia w wodę, odbiorem ścieków oraz transportem publicznym,
- projekt zagospodarowania boiska w Markowicach (5 tys zł),
- budowa trybun na stadionie w Kleszczewie (200 tys. zł). Na marginesie w zeszłym roku Pan Wójt zarzucał nam dezinformację kiedy pisaliśmy o "stadionie" w Kleszczewie. Wtedy to miała być tylko bieżnia. Teraz też to w sumie tylko trybuny ;-),
- budowa siłowni przy placach zabaw (200 tys. zl)

Cały tekst artykuł można przeczytać tutaj.

Z poważaniem,
Zbyszek Majewski
Stowarzyszenie Teraz Tulce

Image

14 lutego 2017 12:00

Inwestycje gminne i remonty 2016 r.

W ostatnim numerze Samorządu (nr 1/196 styczeń/luty 2017) pojawiły się dwa obszerne materiały sygnowane przez Pana Wójta Bogdana Kemnitza. Związane są z budżetem gminnym na rok 2017 oraz z inwestycjami, które zostały przeprowadzone w roku minionym.

Inwestycje gminne 2016

Dziś zajmiemy się podsumowaniem roku 2016. Co zostało wybudowane, stworzone? Czego nie udało się zrealizwoać? Na co poszły unijne pieniądze? Postaramy się dziś pochylić nad tym artykułem.
Pan Wójt informuje, że 2016 był trzecim rokiem budżetu unijnego 2014-2020. Niestety dotąd nie zostały uruchomione do dyspozycji samorządów środki z najważniejszych programów unijnych. Z tego względu brak efektu w postaci nowych inwestycji, jak również realizacji, tych które miały zakończyć się w roku 2016, a których inwestorami miały być instytucje spoza gminy. Nic jednak straconego, pisze Pan Wójt. Wszystkie te plany mogą zostać zrealizowane w roku bieżącym.
Jeżeli chodzi o inwestycje, które zostały rozpoczęte w minionym roku możemy wymienić:
- budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej i częściowo Trzeckiej w Gowarzewie,
- budowa pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej w Kleszczewie,
- Ścieżka Edukacyjna "Skarby Lasu" w Tulcach,
- nie udało się zrealizować projektu budowy chodnika na powiatowej ul. Siekiereckiej w Gowarzewie,
- przy drogach powiatowych w Ziminie i w Tulcach (ul. Sportowa) Gmina wybudowała chodniki o długości odpowiednio 104m i 220m,
- utwardzono tłuczniem drugą część drogi z Kleszczewa do Markowic,
- wybudowano drogę na teren inwestycyjny w Krzyżownikach,
- przygotowano do złożenia wniosek do programu ZIT na budowę węzła przesiadkowego w Kleszczewie,
- opracowano i złożono wniosek na budowę oczyszczalni ścieków dla potrzeb całej gminy, a także na budowę kanalizacji i wodociągu w Kaomornikach (połączenie z Nagradowicami),
- został złożony wniosek na rozbudowę szkoły w Tulcach,
- przygotowano dokumentację na termomodernizację budynków ZS w Kleszczewie, SP w Ziminie oraz świetlicy w Poklatkach,
- złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy sali w świetlicy w Śródce,
- rozpoczęto termomodernizację sklepu w Gowarzewie (budynek komunalny),
- zakupiono sprzęt na potrzeby Zakładu Komunalnego

Cały tekst artykuł można przeczytać tutaj. Kwestię budżetu na rok 2017 opiszemy w kolejnym artykule.

Z poważaniem,
Zbyszek Majewski
Stowarzyszenie Teraz Tulce

Image

27 września 2016 13:00

Po zebraniu ...

16 września 2016 odbyło się kolejne zebranie wiejskie w Tulcsach. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Kleszczewo, Pani Sołtys Tulec, Panowie policjanci z Gminnego Ogniwa Policji oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Odczytano raport z prac związanych z Funduszem Sołeckim za rok 2016. Przedstawiono propozycje związane z wykorzystaniem tegorocznej sumy przeznaczonej na Fundusz Sołecki 2017. Część pomysłów zostało skierowanych do Rady Sołeckiej przez Stowarzyszenie Teraz Tulce. Pomysły te związane są z szeroko rozumiana aktywnością fizyczną na powietrzu.

Zebranie wiejskie 2016

Propozycje do Funduszu Sołeckiego w Tulcach 2017r:
- sprzątanie lasu - 2.000 zł
- 2 rajdy rowerowe - 2.000 zł
- stół do ping-ponga - 3.600 zł
- trzepak 2.0 - 4.000 zł
- tulecki festyn rodzinny (szkolny) - 3.300 zł
- stół z ławkami (nad stawem) - 3.000 zł
- altana (nad stawem)-5.000 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej - 10.323,10 zł

Z tegorocznego budżetu pozostała kwota 9.141 zł, która zostanie wykorzystane jeszcze w tym roku na "Ścieżkę przyrodniczą - Skarby lasu". Jest to część środków jaka zostanie zainwestowana w ten projekt. Ok. 20.000 gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach przedsięwzięcia ma powstać brama zapraszająca od strony narożnika ul. Poznańskiej i Wrzosowej, wiaty leśne wraz ze stołami i ławkami, stelaże do tablic edukacyjnych, kosze na śmieci. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa będzie wprowadzony zakaz rozpalania ognisk bez zgody odpowiednich organów.

Inne inwestycje jakie są zaplanowane do przeprowadzenia w kolejnych latach w Tulcach i na terenie gminy to m.in.:

* Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach projektów unijnych na rozbudowę skrzydła Zespołu Szkoł w Tulcach, termomodernizację szkoły w Kleszczewie i Ziminie
* Gmina ubiegać się będzie również o pozyskanie 15 mln zł na komunikację w ramach, którego zamierza sukcesywnie wymienić tabor, przebudowywać bazę i utworzyć węzeł przesiadkowy w Kleszczewie. Nie przewiduje jednak integracji transportu z Poznaniem, ani zwiększenia ilości autobusów na trasie. Nie przewiduje się również skierowania autobusu na Franowo. Prowadzone były rozmowy z ZTM Poznań w sprawie integracji komunikacji, ale nie udało się dojść do porozumienia, ponieważ Poznań nie zgodził się zaakceptować warunków jakie postawiła nasza gmina,
Na chwilę obecną Gmina zastanawia się czy po uruchomieniu wiaduktów na ul. Katowickiej powrócić do pierwotnej trasy czy pozostawić obecną,
* został uruchomiony "Trakt Piastów" w ramach którego będzie można się ubiegać na dofinansowanie w kwocie 50.000 lub 100.000 zł dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Pan Wójt zachęca do skorzystania z tej możliwości,
* w przyszłym roku ma powstać rondo w okolicy kościoła,
* przeprowadzone zostaną prace na boisku przy ul Sportowej. Obecnie zostało ono zabezpieczone siatką. Dodatkowo ma powstać małe boisko do gry dla amatorów,
* zostanie zainstalowane oświetlenie ulic m.in. ul. Gajowej,
* Gmina nie przewiduje inwestycji w drogę wzdłuż lasu. Z uwagi, że jest to droga powiatowa, można pozyskać na to środki z Powiatu. Najpierw jednak musi być przeprowadzona inwestycja przez Aquanet. Nie podano terminu dla tego projektu. Ponadto gmina zadeklarowała się, że może pokryć połowę kosztów przedłużenia drogi pieszo-rowerowej od granicy z Poznaniem do Gowarzewa,
* wniosek o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nagradowicach,
* droga ze Swarzędza do Kleszczewa

Na zebraniu gościli Panowie policjanci odpowiedzialni m.in. za naszą miejscowość. Padło wiele zarzutów w ich kierunków jak brak kontroli pojazdów wysokotonażowych (mieszkańcy zgłaszali przypadki przejazdu takich pojazdów obok niereagującyh funkcjonariuszy), brak kontroli prędkości na osiedlach (pomimo wielokrotnych wcześniejszych zapewnień ze strony policji), zaniedbania w temacie psów biegających luzem, bez kagańców w tym ras niebezpiecznych (stwierdzono, że w Gminie zarejestrowany jest tylko jeden pies ras niebezpiecznych, policja zapewniła, że pozostałe psy zostały sprawdzone i z racji nieposiadania rodowodu nie mogą być zaliczone do tej grupy), brak wykrywalności przestępstw-włamań i kradzieży.
Do policjantów skierowano natępujące wnioski:
* kontrola pojazdów wysokotonażowych dla których jest zakaz wjazdu, a które się często pojawiają w szczególości na ul. Leśnej i Sportowej,
* kontrola prędkości na w/w ulicach oraz ulicach osiedlowych,
* kontrola osoby\osób, które puszczają psy samowolnie, bez kagańca (policja zadeklarowała, że można do nich zgłaszać psy wolnobiegające - będą interweniować),
* kontrola pojazdów i osób, które często stają i przyglądają się dzieciom przed przedszkolem, a także budzących niepokój na osiedlu Przylesie,
* kontrole osób przebywających na parkingu za szkołą oraz przed szkołą. Często spożywają tam alkohol i palą papierosy zanieczyszczając teren szkoły a tym samym stwarzając zagrozenie dla uczniów,
* kontrola osób, które wypuszczają psy na boiska (jest to zabronione)

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Teraz Tulce

Image

14 września 2016 10:00

Czy może się nam podróżować lepiej i taniej?

Jednym z tematów, który od wielu lat mieszkańcy podejmują na zebraniu sołeckim jest komunikacja autobusowa na terenie naszej gminy. Osoby z niej korzystające doskonale widzą jak z roku na rok przybywa pasażerów . Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ gmina szybko się rozrasta. Niestety obniża się również komfort podróżowania. Wprawdzie Zakład Komunalny w międzyczasie wymienił tabor, umożliwił zakup biletu poprzez internet czy też skorygował rozkład jazdy lecz oczekiwania pasażerów są większe, tym bardziej, że w gminach sąsiadujących z Poznaniem dokonano bardziej radykalnych kroków tj. przyłączono je do modelu ZTM czyli komunikacji obsługiwanej przez Poznań.

Zebranie wiejskie 2016

Wiele gmin zdała się całkowicie na komunikację ZTM. Są jednak gminy, które mają nadal własną komunikację ale przekazały niektóre trasy ZTM (np. trasa do Swarzędza –Zalasewo czy Żernik). W roku 2014 pasażerowie z Tulec wystosowali pismo do Pana Wójta, aby w porozumieniu z ZTM linię 54 jadącą do Spławia przedłużyć do Tulec jako alternatywę dla komunikacji gminnej. Gmina podjęła negocjacje z Poznaniem jednakże nie udało się dojść do porozumienia. Zgodnie z informacją podaną na ubiegłorocznym zebraniu, gmina dokłada do komunikacji ok. 2 mln zł rocznie. Jest to wysoka kwota ale trzeba tu zaznaczyć, iż podróżujący również dokładają będąc w modelu gminnym komunikacji.

Warto przyjrzeć się obu modelom i zaznaczyć wyższość modelu ZTM oraz określić korzyści jakie niesie on dla pasażerów korzystających regularnie ze środka komunikacji jakim jest autobus. Dokonajmy więc porównania modelu gminnego, funkcjonującego obecnie w naszej gminie oraz modelu ZTM zarządzanego przez Poznań, w 4 głównych aspektach, na przykładzie Tulec.

Założenia dla modelu ZTM: Trasa Poznań (strefa A)-Tulce (strefa B)

1. Opłaty
* Model ZTM: JEDEN wspólny bilet–strefa A+B= 123 zł ( bilet okresowy metropolitalny 30 dniowy)
* Model Gminny : DWA bilety : 237 zł (tj. 122 zł bilet miesięczny Tulce - Poznań + 115 zł bilet okresowy 30 dniowy na ter. Poznania , bez ulgi metropolitarnej)
Różnica daje kwotę 114zł/miesiecznie x 12 m-cy = 1.368 zł na 1 os /rocznie (bez ulgi).
* MZTM: młodzież szkolna ma możliwość zakupu biletu semestralnego np. na 120 lub 150 dni . Bilet 150 dniowy kosztuje 185 zł dla strefy A oraz 250zł dla strefy A+B.
* MG: brak
Przy zastosowaniu modelu ZTM oszczędność wyniosłaby 48 zł /mcz-nie tj. 576 zł /rocznie
* MZTM: można korzystać z opcji wieloprzystankowej tj.np. za przejazd 4 przystanków w strefie A+B+C zapłacimy 1,94 zł natomiast 20 przystanków 3,64 zł
* MG: opłata wg stref I-IV
* MZTM: Możliwość zakupu biletu okresowego na trasę lub sieć na dowolną ilość dni ( od 14 dni wzwyż) Dodatkowo ZTM oferuje bilety czasowe, bilety na trasę i szereg innych możliwości do wyboru
* MG: Możliwość zakupu biletu okresowego jedynie na 30 dni

2. tPortmonetka - sposób zapłaty za jednorazowy przejazd
* MZTM: po przyłożeniu do czytnika dokonuje się opłaty za przejazd-szybki i wygodny sposób zapłaty
* MG: brak możliwości korzystania, zakup biletu wyłącznie u kierowcy,
* MZTM: jazda za 50 zł przez 366 dni dla Seniora 65-70 lat. Pow 70 lat bezpłatna!
* MG: Bezpłatne przejazdy m. in. dla dzieci w wieku do 4 lat oraz osoby, które ukończyły 65-ty rok życia

3. Częstotliwość kursowania autobusów
* MZTM: Autobus 54 kursuje co12 min w godz. szczytu, w pozostałych co 15-20 min; w soboty ,niedz i święta co 30 min
* MG: Komunikacja Gminy Kleszczewo kursuje średnio w godzinach szczytu co 15-30 min, w pozostałych co 60 min, w soboty co 1-1,5 godz. , niedz. i święta 1,5-2,5 godz.

4.Komfort jazdy
* MZTM: Autobus 54 jeżdżą częściej więc nie są przepełnione. Dodatkowo zaopatrzone są w klimatyzację, która latem często funkcjonuje.
Są też dobrze ogrzewane.
* MG: Autobusy GK w godzinach szczytu są przepełnione. Brak dobrej wentylacji powoduje, ze jest w nich bardzo duszno. Obecnego lata klimatyzację uruchomiły okazjonalnie 2 autobusy . W okresie zimowym często na szybach skrapla się woda i zamarzają.
Posiadanie własnej komunikacji ma wiele zalet jednakże trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro pasażerów, którzy codziennie z niej korzystają udając się do szkoły czy też pracy, którzy płaca tu podatki i będą tu w przyszłości inwestować.

Image

7 września 2016 12:00

Zebranie Wiejskie 2016

Przez cały rok piszemy, rozmawiamy o problemach, z którymi borykamy się na co dzień, o bezpieczeństwie, o szkole, o drogach, śmieciach itp.
16 września o godz. 19:00 w hali w Tulcach (sala 61) odbędzie się kolejne zebranie wiejskie, na którym:
- głosujemy nad budżetem,
- rozmawiamy z policją o ich pierwszym roku działania i bezpieczeństwie,
- rozmawiamy z Wójtem o szkole i wszelkich innych dręczących nas problemach
To jest ten czas, kiedy mamy realnie wpływ na to co się będzie działo w Tulcach!

Zebranie wiejskie 2016

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Teraz Tulce

Image

22 sierpnia 2016 10:00

Na co przeznaczyłbyś pieniądze z funduszu sołeckiego - wyniki sondy

Dziękujemy za wasze głosy i zgłoszone pomysły odnośnie funduszu sołeckiego na rok przysżły. Wyniki ankiety oraz wszystkie propozycje przekazaliśmy na ręce Pani sołtys oraz Rady Sołeckiej.

sonda fundusz sołecki

Informujemy jednocześnie, że zebranie sołeckie, na którym będą głosowane poszczególne pozycje odbędzie się 16 września br. o godz. 19.00 w sali nr 61 Hali Sportowej w Tulcach. O szczegółach będziemy informować już niedługo.

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Teraz Tulce

Image

25 lipca 2016 13:00

Fundusz Sołecki czyli Twój głos też ma znaczenie!

Już we wrześniu odbędzie się coroczne zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy głosować będą na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego.

Fundusz Sołecki

Stowarzyszenie Teraz Tulce w imieniu mieszkańców złoży kilka wniosków na rozwiązania, które będą miały na celu poprawić komfort życia w naszej miejscowości. Nasze pomysły przedstawiamy poniżej. Związane są z czystością oraz szeroko rozumianą rekreacją na świeżym powietrzu. Jeśli ktoś chciałby dołożyć coś od siebie, ma wizję jakiegoś ciekawego rozwiązania, potrzeby w miejscu gdzie mieszka, to czekamy cały czas na kontakt. Można do nas pisać na etulce@gmail.com, bądź na facebooku.

TULCE GRAJĄ W PING PONGA!

Tenis stołowy cieszy się bardzo dużą popularnością w naszej miejscowości. Zawodnicy chętnie trenują, jeżdżą na zawody oraz zdobywają nagrody. Mamy pomysł, żeby pójść za ciosem i umożliwić członkom sekcji oraz innym mieszkańcom korzystanie ze stołu do ping-ponga również poza halą i wyznaczonymi treningami. Wzorem innych miast i osiedli chcemy zakupić i zamontować betonowy stół dostępny dla ogółu mieszkańców

Koszt szacunkowy 3600 PLN brutto.

Proponowane miejsce montażu to trawnik przed szkołą lub za szkołą w okolicach placu zabaw (do uzgodnienia z dyrekcją szkoły oraz GOKiS)

pingpong

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE

Kupno i montaż w okolicach skupisk bloków mieszkalnych:
- dystrybutorów torebek papierowych na odchody, montowanych na klatkach schodowych, wiatach śmietnikowych (po uzgodnieniu z zarządami wspólnot mieszkaniowych) oraz na istniejących już koszach ulokowanych wzdłuż chodników ( po uzgodnieniu z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie)
- śmietników wraz z dystrybutorami, tam gdzie jeszcze nie ma koszy
- zakup zapasu torebek i przekazanie zarządcom wspólnot mieszkaniowych

Szacunek kosztów:
Dystrybutory: 15 szt. x 68 PLN = 1020 PLN
Kosze z dystrybutorami: 3 szt. x 615 PLN = 1845 PLN
zapas worków 2500 szt, cena brutto 245 PLN

Koszty szacunkowe łącznie: 2090 PLN brutto

psie kupy

„TRZEPAK 2.0” – siłownia zewnętrzna w stylu street workout

W naszej miejscowości brakuje miejsc, które spełniały by rolę, jaką kiedyś spełniały trzepaki. Nie chodzi tu o kwestie trzepania dywanów, a miejsce spotkań dzieci i mimowolne dbanie o kondycję fizyczną, prawidłową postawę oraz walkę z otyłością wśród dzieci i dorosłych. Takie urządzenia dają nieskończone możliwości ćwiczeń dla dużych i małych. Konstrukcja modułowa pozwala na ewentualne późniejsze rozbudowywanie w miarę potrzeb i zainteresowania.

Szacunkowy koszt dla pilotażowego elementu to ok. 3000 PLN

Proponowana lokalizacja: teren zielony wokół szkoły lub las rekreacyjny.

trzepak 2.0

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Teraz Tulce

Image

18 czerwca 2016 21:00

Wyniki piknikowych ankiet.

Szanowni Mieszkańcy,

Piknik „Tulce – poznajmy się”, który zorganizowaliśmy przy festynie rodzinnym w Tulcach okazał się sukcesem, podobnie, jak sam festyn. Cieszymy się, że mieszkańcy Tulec i okolic mieli okazję do wspólnej zabawy, poznania się i integracji.
W ramach pikniku przeprowadziliśmy ankietę, którą wypełniło 280 osób. Jak na pierwsze działania o charakterze bezpośrednich konsultacji społecznych uważamy taką frekwencję za sukces.

ankiety

Przedstawiamy Państwu wyniki naszego badania, pierwsze wnioski oraz sugestie co do dalszych działań, które każdy z nas ma w planach. Liczymy, że dostarczą one nam wszystkim nieco informacji i rzucą światło na kolejne plany i pomysły dotyczące działań na terenie Tulec i gminy Kleszczewo.
Pierwszym elementem naszej ankiety było pytanie o najważniejsze kierunki działań, które mieszkańcy Tulec uznają za najważniejsze. Zdecydowana większość osób wskazała na kwestie infrastruktury, takie jak drogi, chodniki czy szkoła (dokładnie 50% ankietowanych). Drugi istotny dla uczestników naszej ankiety temat to bezpieczeństwo. Ma to związek z faktem, że na terenie gminy dochodzi często do włamań i kradzieży, nie tylko w Tulcach, ale też w Gowarzewie i innych miejscowościach, w szczególności tych nowopowstałych, gdzie sąsiedzi się jeszcze nie mieli okazji zbytnio poznać. Trzecią kategorię, stosunkowo najrzadziej wskazywaną, stanowiły wydarzenia integracyjne, wskazało 22% uczestników ankiet. Warto zauważyć, że w tym pytaniu można było zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, ponieważ chcieliśmy jednoznacznie uzyskać priorytety działań oczekiwane przez mieszkańców. Z racji „ciężaru” gatunkowego postawionego pytania, dedykujemy je szczególnej uwadze władzom gminy.

W kolejnym pytaniu, o inicjatywy oddolne mieszkańców, najwięcej odpowiedzi zyskała opcja „Pikniki integracyjne i festyny”, prawie tyle samo odpowiedzi wskazywało na tworzenie małej infrastruktury. Widać, że spektrum zainteresowań mieszkańców jest szerokie i wszelkie inicjatywy znajdą uznanie i chętnych uczestników.

ankiety

Byliśmy również ciekawi jak mieszkańcy odpowiedzą na pytanie dotyczące swojego udziału w zebraniu wiejskim. Dla przypomnienia informujemy, że na ostatnim zebraniu we wrześniu 2015 roku, na liście obecności znalazły się jedynie 54 podpisy. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują, że jest chęć współdecydowania o przeznaczeniu środków z budżetu sołeckiego. Aż 78% osób jest zainteresowanych udziałem w kolejnym zebraniu.
Mamy nadzieję, że wiele z tych osób faktycznie przyjdzie na kolejne spotkanie. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę władzom gminy na te deklaracje mieszkańców i na kolejne zebranie wyznaczyć miejsce, które jest w stanie pomieścić i zapewnić odpowiedni komfort większej grupie mieszkańców. Uważamy również za istotne odpowiednio wczesne i skuteczne poinformowanie mieszkańców o terminie i miejscu zebrania.

ankiety

Pod rozwagę dajemy pomysł, dopuszczenia głosowania również w innej formie niż obecność na zebraniu, np. głosowanie na wybrane projekty poprzez oddanie głosu w formie papierowej i wrzucenie do urny, która np. mogłaby znajdować się w budynku szkoły.
Na podstawie ankiet i rozmów z mieszkańcami na przełomie czerwca i lipca zaprezentujemy kilka pomysłów, które mogły by być zrealizowane za pomocą środków z budżetu sołeckiego. Zwrócimy się do mieszkańców o ich opinię oraz wstępną selekcję, a następnie najlepiej ocenione pomysły dopracujemy i przekażemy radzie sołeckiej. Liczymy, że taka forma konsultacji społecznych oraz aktywności mieszkańców przyczyni się do zwiększenia zainteresowania sprawami lokalnymi, a wdrażane w życie działania będą lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności.

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Teraz Tulce

Image

7 czerwca 2016 12:00

Piknikowe reminiscencje.

To był nasz pierwszy Festyn, którego byliśmy współorganizatorem. Dziękujemy wszystkim za udział i świetną zabawę. Dziękujemy także Radzie Rodziców, GOKiS Kleszczewo, naszym sponsorom za wsparcie naszych działań. Wszystkim mieszkańcom za czynny udział w konsultacjach społecznych, dzięki czemu mamy podstawę do tego, żeby działać dalej i przygotowywać kolejne inicjatywy. Dla tych, którzy nie lubią facebooka przygotowaliśmy galerię fotek. Wystarczy kliknąć w zdjęcie obok aby zobaczyć co działo się w sobotnie popołudnie w naszej miejscowości :)

radni

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zbyszek Majewski,
Jędrzej Janiak,
Aldona Czechowska,
Piotr Oleszak,
Krzysztof Czopik
Teraz Tulce

Image

2 czerwca 2016 11:00

Piknik Integracyjny "Tulce - poznajmy się"

Już w najbliższą sobotę 4 czerwca 2016, w ramach Festynu Rodzinnego, zapraszamy na Piknik Integracyjny, któremu postanowiliśmy nadać tytuł "Tulce - poznajmy się". Pomimo tego, że jest on organizowany z okazji Dnia Dziecka, to nie zabraknie atrakcji równiez dla dorosłych. Weźcie kocyki i dołączcie do nas na terenie boiska trawiastego już od godziny 15:45.

radni

Przygotowaliśmy dla Was:
* mega-piłkarzyki, fantastyczna zabawa dla całych rodzin, dobry trening przed Euro (ponoć ma wpaść Lewandowski!;)),
* przejażdżki quadami na specjalnie przygotowanym torze pod okiem instruktorów dla wszystkich chętnych mocnych wrażeń, a także dla początkujących i dzieci,
* Sportowa Sobota - wspólnie z GOKiS i nauczycielami WF tym razem zorganizujemy ją na świeżym powietrzu. Dla zwycięzców Stowarzyszenie oraz nasi sponsorzy ufundowali atrakcyjne nagrody - upominki ;),
* sesje fotograficzne dla wszystkich chętnych, które przygotuje członek naszego Stowarzyszenia Piotr Oleszak,

Do tego cała moc upominków oraz przekąsek. Będziemy rozdawać t-shirty oraz pizzę za free ;)
Chcemy się z Wami spotkać i poznać Wasze zdanie na temat życia w naszej miejscowości.
Zabierzecie rodzinę i przyjdźcie poznać swoich sąsiadów.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zbyszek Majewski, Jędrzej Janiak
Teraz Tulce

Image

1 maja 2016 18:00

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dostrzegł nasze działania!

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Wielkopolska Wiara dostrzegł działania Stowarzyszenia Teraz Tulce.

radni

Dobre wiadomości! Głównym celem naszej grupy jest integracja mieszkańców Tulec, dlatego miło nam poinformować, że na takie właśnie działania uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu mikrodotacji „Wielkopolska Wiara” 2016. Nasz projekt „Tulce – poznajmy się” to pomysł na plenerową imprezę integrującą mieszkańców. Szczegóły już niedługo

Jędrzej Janiak
Teraz Tulce

Image

31 marca 2016 12:00

Dlaczego nie jest tak super?

Po naszej ostatniej wizycie na XV Sesji Rady Gminy 24 lutego br. odniosłem wrażenie, że pomimo wstępnych podziałów i rozbieżnego spojrzenia na pewne aspekty życia w naszej gminie, po raz pierwszy mieliśmy tam do czynienia z próbą podjęcia ogólnogminnego dialogu. Tuż przed świętami sięgnąłem po najnowszy numer (2-3/2016) gazety „Samorząd” (z wielkanocnymi jajkami na okładce), wydawanej przez Gminę Kleszczewo. Znalazłem tam artykuł podpisany przez Pana Wójta Gminy Kleszczewo, który to w obszernym materiale z mistrzowską dla siebie celnością, wnikliwie prześwietla oraz obnaża nasze zafałszowane próby dialogu oraz (nie)porozumienia.

radni

Bieżnia czy jednak stadion?

Na samym początku Pan Wójt odnosi się do naszego artykułu pt. „Z życia gminy, czyli na co idą gminne pieniądze w Kleszczewie”. Artykuł ten wg autora to dezinformacja oraz nieporozumienie w jednym (na marginesie wszystkie informacje tam zawarte otrzymaliśmy bezpośrednio z Rady Gminy). Myślą przewodnią całego artykułu stał się już sławny „stadion” w Kleszczewie, którego to mianem określiliśmy jak twierdzi autor „bieżnię” lekkoatletyczną. Tendencyjnie opisaliśmy wydatki budżetowe akcentując, że opisane przez nas są jedynymi w nadchodzącym roku. Czy w cytowanym artykule jest takowe stwierdzenie? Wg nas nie ma. Zawarliśmy również kwoty (1 016 974,29 zł. 305 092 tys. zł to wkład Urzędu Marszałkowskiego, resztę 711 882 tys. zł pokryje budżet Gminy). Określone przez Pana Wójta jako nieporozumienie. Czy kwoty te również są nieprawdziwe?

Wracając do myśli przewodniej czyli stadionu/bieżni. W protokole z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2015r. czytamy następujące zdania. „budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie”. „Pan radny X poinformował, iż radny Y jest przeciwny budowie stadionu lekkoatletycznego”, „Pani radna Z poinformowała, iż jeden z radnych nie zgadza się z inwestycją dotyczącą budowy stadionu lekkoatletycznego”, Radny A, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą budżetu na 2016r. ze szczególnym uwzględnieniem projektu rozbudowy obiektu sportowego w Kleszczewie o stadion lekkoatletyczny”. Wszystko podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy. Słowo „bieżnia” nie padło w tym tekście ani razu. Za to w przedświątecznym artykule Pana Wójta aż 10 razy na 3 stronach! Kwoty przeznaczone na te inwestycję są za to przemilczane. Czy to przypadek? Może spór o słowo „bieżna” miał odwrócić naszą uwagę od nich?
Trudno je znaleźć nawet w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapewne znajdują się, w którymś z załączników do uchwały budżetowej nr XIII/81/2015. Ja mimo usilnych poszukiwań nie dokopałem się jednak do tego właściwego załącznika. Trudno nam więc używać innego określenia na inwestycję gminną jak tylko tego, które sama Gmina nam przekazuje w dokumentach, które udostępnia.
Całość naszego artykułu została wzmocniona ponoć wpisami administratorów oraz i tutaj uwaga „wszechobecnych hejterów”. Tak Pan Wójt określa mieszkańców naszej miejscowości, którzy to z imienia i nazwiska podpisują swoje komentarze pod zamieszczanymi przez nas artykułami.

Petycja - protest intensywnie propagandowy.

W dalszej części artykułu czytamy o naszej ostatnie akcji („protestacyjnej, intensywnie propagandowej”) czyli petycji „Tak dla rozbudowy szkoły, NIE dla stadionu w Kleszczewie”. Pan Wójt w sposób ironiczny odnosi się to jej liczbowego wyniku czyli 326 podpisów. Nie osiągnęliśmy przez to ponoć założonego w myśl regulaminu Serwisu Petycji progu 500 głosów. Śpieszę z wyjaśnieniami, że ustalony poziom tego progu nie jest w żaden sposób narzucany. Mogliśmy równie dobrze ustalić go na poziomie 100 głosów i cieszyć się z ponad trzykrotnego jego przekroczenia. Dla porównania liczba głosów oddana w ostatnich wyborach na Pana Wójta w naszej miejscowości to 416. Również nie powala i 500 też nie zostałoby przekroczone ;)
Decydujący wpływ na poparcie naszej decyzji miał podobno fakt, iż udział w głosowaniu mogły wziąć osoby z całego kraju. Śpieszę z informacją, którą również prześlemy Panu Wójtowi, że w naszym głosowaniu wzięło udział 298 osób z Tulec, 7 osób z gminy Kleszczewo, 17 z powiatu poznańskiego oraz 4 osoby z Wielkopolski. Jak widać nikt z Lubelszczyzny czy też Podlasia nie wpłynął na wyniki naszej petycji.
Jak już informowaliśmy naszym głównym celem było pokazanie Panu Wójtowi, że dla dużej liczby mieszkańców istnieją ważniejsze sprawy, na które warto przeznaczyć środki z budżetu Gminy, aniżeli stadion lekkoatletyczny w Kleszczewie. Nie rozprzestrzeniamy fałszywych informacji budując w ten sposób świadomości czytelników, ani tym bardziej ich nie antagonizujemy. Wręcz przeciwnie staramy się jednoczyć!
Pan Wójt informuję dalej, że aby sprawdzić co Gmina robi w kwestii budowy szkoły – wystarczy zapytać! Myślę, że mieszkańcy pytają już o to od lat. Nie chcą już żyć obietnicami, planami, projektami, czy też polemiką nad tematem „stadion czy bieżna”, chcą konkretów czyli podniesienia komfortu nauki ich dzieci! Nie wnuków! W zamian dostają wizualizacje w gazetce gminnej, informacje o nowej szkole prywatnej czy też darmowych dojazdach do szkół poza gminą i ogromnej kwocie, która będzie wydana na pomysł, który powstał zza urzędniczego biurka. Dotąd jakoś nie doszły nas słuchy aby mieszkańcy gminy domagali się, nawet w obśmianej liczbie 300, wybudowania bieżni lekkoatletycznej!

Po prostu MUSI być bezpiecznie!

Podobnie ma się kwestia bezpieczeństwa. Na XV Sesji Rady Gminy oraz w nr 9-10/2015 gazetki „Samorząd” Pan Wójt pisze o „oddolnych akcjach mieszkańców Gowarzewa, które miały na celu zgromadzenie mieszkańców oraz reportaż telewizyjny. Wszystko to zostało oparte o rozpowszechnione nieprawdziwe dane. Zgodnie ze statystykami oraz opinią Policji poziom bezpieczeństwa w Gowarzewie nie odbiega od podobnych wielkości miejscowości. Skutki takich działań podważają zaufanie do rzetelności pochodzących z Gminy informacji.”
Sięgnijmy więc po kilka takich informacji. W Apelu Rady Gminy Kleszczewo w sprawie utworzenia posterunku Policji w Kleszczewie z dnia 27.03.2014 czytamy „Analiza danych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazuje na postępujący wzrost ilości przestępstw kryminalnych (dynamika w 2013r. w stosunku do 2012r. 111,1%), przy jednocześnie spadającej wykrywalności. Porównanie wskaźników przestępstw i wykroczeń z poszczególnych gmin dowodzi, że gmina Kleszczewo pod względem zagrożeń jest na poziomie gmin o często kilkukrotnie wyższej liczbie mieszkańców (liczba zgłoszonych w 2013 r. przestępstw w gminie Kleszczewo 70, natomiast w gminie Puszczykowo 52, Buk 60, Kostrzyn 77, Stęszew 78).”
W numerze 7-8/2015 Samorządu czytamy „Nasza gmina zajmuje wysokie miejsce w statystykach dotyczących kradzieży i włamań do samochodów”.
Proszę sobie teraz wyobrazić moją wizytę na IX Sesji Rady Gminy we wrześniu 2015r (dokładnie 2 miesiące po włamaniu do mojego mieszkania). gdzie problem bezpieczeństwa miał być tematem przewodnim obrad. Wszystko zaczęło się od przemiłego akcentu w postaci prezentu dla kończącego współpracę komendanta z Kórnika (tak zupełnie na marginesie Pan Podkomisarz Eugeniusz Sierański został nowym komendantem swarzędzkiego Komisariatu, który to obecnie opiekuje się naszą gminą. Czyli możemy liczyć na kontynuację poczucia bezpieczeństwa.) Urzędnicy podziękowali Panu komendantowi za owocną współpracę z Samorządem. Chciałem gryźć, krzyczeć i tupać!!!
Panie Wójcie my nie chcemy słuchać statystyk, czytać o tym jak ogromne pieniądze Gmina przeznacza na bezpieczeństwo z czego wynika, że po prostu MUSI być bezpiecznie, ale jak widać nie jest! Okres Świąt Wielkanocnych to kolejne włamania na osiedlu Przylesie! Jeśli ludzie zbierają się na zebraniach, tworzą trójki społeczne, aby kontrolować teren na którym mieszkają, interweniują medialnie poprzez reportaże telewizyjne czy też przeprowadzają akcje społeczne mające na celu uświadomić (nie jak to sugerują niektórzy radni zastraszyć) mieszkańców z jakim zagrożeniem mają do czynienia to nie robią tego dlatego, że nie mają co robić, albo toczą grę wyborczą. Ludzie po prostu nie czują się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkają i proszę tego nie dyskredytować!

Nie mamy parcia na władzę, działamy społecznie.

Chciałbym też podkreślić, że profil facebook’owy Tulce oraz strona teraztulce.pl (Pan Wójt często pisze o portalu. Nie do końca wiem co ma w danej chwili ma myśli), który prowadzę to inicjatywa nie mająca żadnych powiązań politycznych ani też biznesowych. Podobnie jeśli chodzi o Stowarzyszenie Teraz Tulce, którego jestem współzałożycielem. Nie wspieramy żadnych grup ani osób, które działają czynnie na płaszczyźnie samorządowej, nie prowadzimy też działalności marketingowej. Na naszych stronach nie reklamujemy nikogo! Nie czerpiemy z ich prowadzenia żadnych korzyści materialnych.
Nie współpracujemy też oficjalnie z portalem eGowarzewo.pl. Nie mamy więc obowiązku publikowania odpowiedzi Pana Wójta przesyłanych do twórców tego portalu. Jeśli z jakimiś treściami, które się tam pojawiają zgadzamy się, popieramy, to zamieszczamy je na naszych łamach.
Naszym jedynym celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców naszej okolicy. Nikomu nie odbieramy prawa do takich samych działań. Argumenty osób, które widzą w nas jakieś zagrożenie dla siebie ogniskujące się wokół frazesu, że „gmina to nie tylko Tulce” uważam za bezsensowne. Idąc tym tokiem myślenia można by założyć Stowarzyszenie Teraz Kleszczewo, Teraz Poznań, albo Teraz Wielkopolska, a na końcu znalazłby się ktoś i powiedziałby „Polska to nie tylko Wielkopolska”. Każdy powinien dbać o własne podwórko szanując takie samo prawo innych i my to robimy.
To ruchy Gminy są często polityczne i chyba nikt nie ma tu wątpliwości. Przykładem może być też wspominana w artykule inwestycja w postaci ronda przy kościele w Tulcach. Czy to jest inwestycja niezbędna komunikacyjnie w naszej miejscowości? Nie zauważyłem tam wzmożonego ruchu, niebezpiecznych incydentów czy innych utrudnień. To po prostu dbałość Pana Wójta o określony, spory elektorat. 200m od tego miejsca mamy zaś do czynienia z bardzo uciążliwym i niebezpiecznym skrzyżowaniem obok sklepu „JOLA”. Gmina jednak zrobi rondo przy kościele.
Podobnie ma się kwestia zebrań, których wyższość nad naszą petycją podkreślana została w artykule. Są one tak organizowane, aby skupiały zwolenników dotychczasowych działań gminnych. Bazują na przekazywaniu bezpośredniej informacji do osób gwarantujących określone poparcie, a także na braku integracji i społecznej ignorancji nowych mieszkańców. Nad zmianą tego ostatniego właśnie pracujemy, co otwarcie deklarujemy, a co myślę budzi spore obawy władz gminnych.

Popieramy Gminę.

Nie jest też prawdą, że negujemy wszystko co wiąże się działaniami władz gminnych. Potrafimy docenić niezaprzeczalne zalety, które sprawiają, że tutaj mieszkamy. Na naszych stronach wspieramy bardzo ciekawe inicjatywy kulturalne czy sportowe GOKiS-u i nie tylko. Próbujemy przekonać naszych mieszkańców aby wolny czas spędzali w naszej gminie, a nie wyjeżdżali do Poznania. To, że tu działamy jest dowodem naszego przywiązania i szacunku do tego miejsca. Są jednak sprawy szczególne, które są ponad wszelkimi standardami w postaci chodników, dróg czy kanalizacji. Do tych właśnie spraw należy kwestia szkoły dla naszych dzieci oraz kwestia bezpieczeństwa. Dlatego czasem głośno krzyczymy „że nie jest tak super!!!”

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

2 marca 2016 11:00

Kontakt z radnymi.

W trakcie naszej ostatniej wizyty na sesji Rady Gminy poruszona została kwestia kontaktu wyborców ze swoimi radnymi. Podkreśliliśmy tokową potrzebę. Spotkało się to ze wstępnym przychylnym przyjęciem ze strony naszych radnych, którzy wyrazili chęć udostępnienia swych prywatnych numerów telefonów na stronie Gminy.

radni

Po spotkaniu napisaliśmy oficjalne pismo do Urzędu w tej sprawie. Otrzymaliśmy odpowiedź:

"W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące umieszczenia na stronie internetowej Urzędu danych kontaktowych do radnych zawiadamiam, że zwróciłam się do radnych o wyrażenie zgody na zamieszczenie danych dotyczących nr telefonów oraz adresy e-mail. W przypadku uzyskania zgody zamieścimy je na stronie : bip.kleszczewo.pl"

Obecnie na stronie BIP-u znajdują się dane dwóch radnych. Czekamy na resztę.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

25 lutego 2016 13:00

Nasza petycja - podsumowanie.

Podsumowujemy dziś naszą akcję związaną z petycją, która to wiąże się z budową obiektu lekkoatletycznego w Kleszczewie. Zebraliśmy ponad 300 podpisów. Petycja została przedłożona Panu Wójtowi. Wczoraj, 24 lutego, odbyła się XV sesja Rady Gminy, na ktorą to wybraliśmy się, aby osobiście przedyskutować wszelkie aspekty jakie się z nią łączą.

radni

Dla przypomnienia treść naszej petycji znajdą Państwo tutaj.
Zaś oficjalną odpowiedź Wójta datowaną na 22 lutego 2016 można znaleźć tu
Naszą odpowiedź przedstawiliśmy na sesji Rady Gminy, a jej wersja pisemna jest dostępna tu.

Głównym celem petycji było pokazanie Panu Wójtowi, że dla dużej liczby mieszkańców istnieją ważniejsze sprawy, na które warto przeznaczyć środki z budżetu Gminy, aniżeli stadion lekkoatletyczny w Kleszczewie.

W tej sprawie na sesji zostało jasno potwierdzone, że zostaną poczynione wszelkie niezbędne działania, żeby wniosek Gminy na rozbudowę szkoły otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu z WRPO dla poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej, które zgodnie z harmonogramem planowany jest na 2 kwartał br. Te działania to np. posiadanie projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, wkładu własnego, przygotowanie projektów edukacyjnych potwierdzających potrzebę danej inwestycji, analiz demograficznych i ekonomicznych dla planowanego przedsięwzięcia. Co prawda na tą chwilę niestety w budżecie Gminy na 2016 rok nie ma zapisanych środków na ten cel, ale zgodnie z zapewnieniami Wójta oraz radnych budżet będzie ulegał zmianom, w zależności od wyników poszczególnych konkursów.

Pan Wójt wyjaśnił, że Urząd Gminy jest świadomy wielu potrzeb i palących problemów oraz ograniczeń środków własnych w ramach budżetu. Działania, które są podejmowane to pisanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, które mają wspomóc realizację niezbędnych inwestycji w naszej gminie, aczkolwiek ostateczna ich realizacja i kolejność jest uzależniona od wyników poszczególnych konkursów.

Celem dodatkowym naszej petycji było również pobudzenie aktywności mieszkańców i wzrost zainteresowania sprawami gminy. Jest to też główny cel, który przyświeca naszej działalności. Patrząc na ilość podpisów, komentarzy i udostępnień mamy wrażenie, że coś w tej sprawie drgnęło.

Podobne wrażenie mamy po wczorajszej sesji. Po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć na niej interpelację radnego, głosowania, na których zdarzały się głosy przeciw, pytania radnych o lokalne sprawy zgłaszane przez mieszkańców. A na koniec godzinna dyskusja na tematy poruszone w naszej petycji. Dziękujemy za Waszą aktywność. Często różnimy się w poglądach na rożne sprawy, ale wszystkie sprawy można rozwiązać, o ile prowadzony jest odpowiedni dialog, a do tego dialogu społecznego pomiędzy mieszkańcami oraz władzami gminy, będziemy dalej zachęcać.

Jędrzej Janiak
Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

4 lutego 2016 12:30

Wzorowy radny.

Czy znasz swoich radnych? Czy wiesz w jaki sposób reprezentują Twoje interesy w Gminie? Czujesz, że działają aby rozwiązać codziennie problemy w okolicy? A może byłeś już na spotkaniu zorganizowanym przez Twojego radnego? Radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego. Dlatego dobrze, by te funkcje pełnili właściwi ludzie. Wzorowy radny powinien kierować się zasadami bezstronności, rzetelności i jawności. Poza tym musi być uczciwy. Nie może wykorzystywać stanowiska do załatwiania własnych interesów.

radni

Dodatkowo powinien być otwarty na potrzeby społeczności lokalnej i właśnie nimi kierować się podczas sprawowania funkcji. Od radnego wymaga się też znajomości prawa oraz problemów gminy, powiatu czy województwa. Rozejrzyjmy się - czy na pewno w naszym otoczeniu są ludzie prawi i zaangażowani?

W wielu miastach ustanowiono kodeksy etyczne radnych. Według nich wzorowy radny nie powinien nadużywać swoich kompetencji, czerpać korzyści materialnych lub osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, ani też działać w nieuprawnionym interesie prywatnym osób lub grup. Ponadto musi pamiętać, by w swej działalności godnie reprezentować społeczność lokalną, traktując pełnienie mandatu, jako służbę zaufania publicznego i kierować się przede dbałością o dobro miasta i jego mieszkańców. Co więcej ma również obowiązek spotykać się z mieszkańcami, informować ich o projektach oraz już podjętych przez radę decyzjach. Nie może także zapominać o przestrzeganiu zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

13 stycznia 2016 13:30

Śnieżna odezwa gminna.

Temat odśnieżania na terenie naszej gminy pojawił się ostatnio dwukrotnie na łamach naszej strony, także na facebooku. Wysłaliśmy także 2 maile do Zakładu Komunalnego. Bez odzewu. W ostatnim zaś numerze gminnego "Samorządu" Wójt Gminy Kleszczewo wystosował do mieszkańców swego rodzaju odezwę zimową. Nie wiem czy jest ona pochodną naszych interwencji, ale spróbujemy się do niej ustosunkować.

odsniezanie

Pan Wójt pisze w swoim artykule "Zgodnie z obowiązującym prawem usuwanie śniegu i lodu z chodników jest obowiązkiem właścicieli przyległych posesji" - zgadzamy się! Dalej czytamy "Stan faktyczny jest taki, że wiele odcinków szlaków nie jest przygotowanych do użytku" - również się zgadzamy! Teraz to co najważniejsze "Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych, ale także wychodząc na przeciw tym mieszkańcom, na których spoczywa obowiązek utrzymania chodników, wprowadzona została zasada, że Zakład Komunalny będzie odśnieżał WSZYSTKIE chodniki na terenie gminy." - pochwalamy!

Chcemy jednak w tym miejscu zapytać co z drogami? Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm./ Art. 5. w szczególności pkt 4 i 5 obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. A w szczególności pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Nasze pytania do Zakładu Komunalnego wciąż pozostają bez odpowiedzi.
Dlaczego niektóre drogi nie są w ogóle odśnieżane? Przykład, który pokazywałem na fb w ostatni weekend, czyli ulice dojazdowe do parkingów na osiedlu Kwiatowym - zaśnieżone, oblodzone. Nigdy nie odśnieżane od lat. W miejscach tych parkują mieszkańcy 7 przyległych bloków, w których mieszka prawie 300 osób! Czyli więcej niż w większości miejscowości w naszej gminie. Zwracaliśmy uwagę, że na stronie Gminy są błędy w artykule poświęconym standardom odśnieżania (źle podpięte pliki pdf) co w połączeniu z mało czytelnymi mapkami sprawia, że całość zawartej informacji jest bezużyteczna. Nikt nie pokwapił się nawet aby poprawić te błędy!
Pan Wójt pisze o chodnikach przyległych do posesji zupełnie pomijając chodniki, które należą do gminy, a nie sąsiadują z żadną posesją, ani też z terenami wspólnot mieszkaniowych. Jeden z takich chodników wzdłuż górki na osiedlu Kwiatowym został jednorazowo odśnieżony po naszej interwencji po raz pierwszy od kiedy mieszkam w Tulcach, a mieszkam już ponad 12 lat.
Cieszą więc nas deklaracje Pana Wójta, nie zwalniają one jednak Gminy z całej reszty obowiązków związanych z odśnieżaniem terenów gminnych.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

13 stycznia 2016 12:00

Nowa szkoła w Tulcach już od września.

Na stronie internetowej nowej niepublicznej szkoły w Tulcach zaczęło się już odliczanie oraz rekrutacja na nowy rok szkolny. Niestety rodzice dzieci, które chodzą do szkoły publicznej na razie nie mają co liczyć na to, że ich dzieci odczują zmianę komfortu nauki. Gmina ma zupełnie inne priorytety.

zima

Jak informowaliśmy tutaj, Gmina w bieżącym roku postanowiła wybudować stadion lekkoatletyczny. Mimo dwóch Orlików (w Tulcach i Kleszczewie) okazało się, że obiekt taki jest niezbędny. Należy więc zainwestować kolejne ponad 700 tys złotych w nowy stadion sportowy. Szkoła to sprawa jak widać drugorzędna. Z pewnością szkoła prywatna odciąży nieco tą publiczną i być może problem sam się rozwiąże. Samorozwiązywalność spraw to typowa i najczęściej spotykana metoda działań naszych samorządowców.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

12 stycznia 2016 11:00

Zimowe utrzymanie dróg.

Zima w pełni. Śnieg, lód na chodnikach oraz drogach. Jak wygląda walka z żywiołem w naszej gminie. Postanowiliśmy się temu przyjrzeć bliżej. Na stronie gminnej istnieje zakładka "Zimowe utrzymanie dróg". Nasz artykuł chcemy zadedykować Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie i przesłać jego treść zawierającą nasze uwagi, pytania i wątpliwości.

zima

Tutaj można znaleźć wspomnianą zakładkę na stronie Gminy.
Na wstępie Urząd Gminy w Kleszczewie określa trzy standardy utrzymania zimowego dróg. Niestety nie ma linka do Standardu I. Trudno więc odnieść się w ten sposób do całości.
Zamieszczone mapki są w dużym stopniu nieczytelne, co utrudnia ich analizę.
Ogólnie wszystkie informacje (mapki, wypunktowanie) podane są w sposób tak chaotyczny, że można odnieść wrażenie, że to raczej rodzaj dezinformacji.
Nie wiemy więc co w przypadku dróg, które nie zostały objęte żadnymi standardami, nie są wiec przeznaczone do odśnieżania? Ja każdego dnia brodzę w błocie pośniegowym albo z trudem balansując niczym linoskoczek, próbując przejść przez oblodzone ulice wewnątrz osiedla Kwiatowego. Tam nie pojawia się żaden sprzęt! Dlaczego? Czy te ulice gdzie wielu mieszkańców dochodzi oraz dojeżdża do swoich mieszkań nie muszę być oczyszczone? To są przecież drogi gminne? Chyba, że się mylę to proszę o sprostowanie i wyjaśnienie.
Co z chodnikami, które należą do Gminy? Nasi czytelnicy przysyłają nam zdjęcia oblodzonych całkowicie fragmentów, które nie należą do prywatnych właścicieli, ani tez do wspólnot mieszkaniowych.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

4 stycznia 2016 14:00

Z życia gminy, czyli na co idą gminne pieniądze w Kleszczewie.

W dniu 22 grudnia 2015r. odbyła się sesja Rady Gminy na której został uchwalony budżet na 2016 r. W budżecie Gminy na nadchodzący rok została wpisana budowa stadionu lekkoatletycznego w Kleszczewie. Inwestycja za jedyne 1 016 974, 29 zł. 305 092 tys. zł to wkład Urzędu Marszałkowskiego, resztę 711 882 tys. zł pokryje budżet Gminy.

Ankieta

Na pytania o sens tej inwestycji padła odpowiedź, że inwestycja jest konieczna, ponieważ wszystkie inne Gminy posiadają taki obiekt. Będzie on służył Gminie oraz Szkołom. Dzieci z Tulec będą dojeżdżać na wybrane zajęcia z W-F do Kleszczewa. Ponadto obecnie nie ma gdzie organizować zawodów oraz i turniejów sportowych.

Ponadto na sesji zostały przegłosowane uchwały:
- Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
- Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy - wzrośnie w porównaniu do roku obecnego o 5% (uchwała wywoływana co roku).

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

23 grudnia 2015 11:30

Ankieta wśród rodziców uczniów naszej szkoły.

Ankieta

W grudniu przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół w Tulcach. Pytania dotyczyły potrzeb i problemów związanych z zajęciami dodatkowymi oraz ofertą edukacyjną skierowaną dla dzieci w Tulcach. Otrzymaliśmy 274 ankiety z odpowiedziami. Wyniki naszego badania można znaleźć: tutaj

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

8 grudnia 2015 11:00

Tutaj mieszkam, tutaj działam - nasza sonda

Sonda

Drodzy mieszkańcy Tulec, w tym roku grupa kilkunastu osób zorganizowała się i stworzyła Stowarzyszenie Teraz Tulce. Naszym celem jest m.in. zadbanie o potrzeby naszej miejscowości w kontaktach z gminą oraz aktywizacja nas mieszkańców wokół wspólnych spraw. Potrzebujemy poznać Wasze zdanie i potrzeby. Bądźcie tak mili i udzielcie nam odpowiedzi na 2 pytania. Szczegóły tutaj

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

4 grudnia 2015 12:00

Wspieraj nas za darmo na FaniMani.pl!

FaniMani

Kochani! Pamiętajcie, że możecie wspierać nasze działania podczas codziennych zakupów w internecie. Wystarczy, że wejdziecie na https://fanimani.pl/stowarzyszenie-teraz-tulce/ i wybierzecie sklep.
Wy zrobicie zakupy jak zwykle, a my otrzymamy część ich wartości i będziemy mogli realizować nasze cele. Co najważniejsze - nie zapłacicie ani grosza więcej!

Jak działa FaniMani.pl? Wszelkie szczegóły znajdziecie tutaj

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

2 grudnia 2015 13:00

Zalew Tulecki cd.

Jakiś czas temu zapytaliśmy Urząd Gminy o planowany zbiornik wodny w Tulcach. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której dowiadujemy się, że obecnie w Urzędzie Wojewódzkim rozpatrywany jest wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania wód powierzchniowych na cele rolnicze, ale niezależnie od celu głównego ma pełnić również cele rekreacyjne. Urząd Gminy wymienia iż planowane są m.in. plaża, pomost oraz ścieżka piesza i rowerowa wzdłuż całej linii brzegowej.

Zalew Tulce

Tutaj szczegółowa odpowiedź Pana Wójta.

Urząd deklaruje również otwarcie na inne pomysły uatrakcyjnienia otoczenia zalewu. Będziemy monitorować postępy prac i już teraz deklarujemy gotowość współpracy w temacie. Dokumentację związana z inwestycją można śledzić tutaj

Informujemy również Urząd Gminy iż, na ostatni kwartał 2016 roku planowany jest konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu małej retencji na terenie województwa Wielkopolskiego. Poddziałanie 4.1.2 "Mała retencja" strona 7 harmonogramu naboru w ramach WRPO. Szczegóły tutaj

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

Image

15 listopada 2015 12:00

Zalew w Tulcach czyli "wioski potiomkinowskie" Gminy Kleszczewo.

Przy nowej trasie prowadzącej z Żernik, na skrzyżowaniu ulicy Sportowej oraz Różanej postawiono jakiś czas temu nową piękną tablicę z mapą Tulec, na której ktoś umieścił nieistniejący Zalew Tulce. Mijający tę tablicę na pewno zazdroszczą mieszkańcom Tulec fantastycznego miejsca relaksu i rekreacji.

Zalew Tulce

Oczami wyobraźni widzą piękny zbiornik wodny z infrastrukturą wypoczynkową oraz szczęśliwych mieszkańców Tulec, którzy chętnie spędzają wolny czas w tym urokliwym miejscu. Niestety my mieszkańcy musimy również odwołać się jedynie do naszej wyobraźni, aby przeżywać te sielskie chwile. Kto postanowił postawić tę absurdalną tablicę i czemu ma służyć?

Od lat słyszymy od Pana Wójta o tym, że w Tulcach powstać ma zalew, park itp. (zalążki tego pomysłu sięgają ponoć bardzo zamierzchłych czasów). Najczęściej te obietnice intensyfikują się w trakcie kolejnych kampanii wyborczych. Obiecywać to jednak jedno, ale umieszczanie nieistniejących obiektów na mapach to już krok dalej.

Dlatego też Stowarzyszenie Teraz Tulce skierowało do Urzędu Gminy Kleszczewo wniosek o udzielenie informacji na temat przebiegu tej inwestycji w naszej gminie, jednocześnie oferując swoją pomoc w przeprowadzeniu konsultacji, w szczególności w kwestiach funkcjonalności tego przedsięwzięcia dla mieszkańców Tulec. O wynikach naszego dociekania poinformujemy jak tylko otrzymamy odpowiedź z Urzędu Gminy Kleszczewo. Skan wniosku można znaleźć tutaj

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

10 listopada 2015 10:15

Samowolka przy wycięciu drzew.

W wrześniu pisaliśmy o wycięciu drzew owocowych przy jednym z parkingów na ul. Poznańskiej, na osiedlu Kwiatowym w tulcach. Jak dowiedzieliśmy się z Urzędu Gminy Kleszczewo drzewa te zostały wycięte nielegalnie.

Szanuj zieleń

Urząd Gminy wyjaśnia, że teren przy parkingu na przeciw bloku nr 7, przy ulicy Poznańskiej w Tulcach to działka stanowiąca drogę gminną (dz. nr ew. 413/1 w Tulcach). Nikt nie uzgadniał z Gminą wycinki drzew. Zgodnie z art. 90 ust. 1 w nawiązaniu do art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2013r. poz. 627 ze zmianami) administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości (dot. nieruchomości gminnych) wymierza Starosta. Wobec powyższego sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia przez Starostę celem podjęcia stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji tzn. nałożenia kary administracyjnej.

Smaczku sprawie dodają tabliczki jakie stoją przed blokiem nr 7 wzywające do poszanowania zieleni oraz nie wyprowadzanie psów na tereny zielone. Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną ukarani, a dla podobnie rozumiejących szacunek dla natury będzie to przestrogą, że nie należy samowolnie jej niszczyć! Jedno niestety jest już pewne. Na wiosnę nie zobaczymy już pięknie kwitnących śliw, tylko dlatego, że komuś brudziły buty oraz samochody!

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

3 listopada 2015 10:30

Zakończyliśmy zbiórkę dla Fundacji Animalia.

W dniu wczorajszym przedstawiciele Fundacji osobiście odebrali zgromadzone dary, zarówno w Zespole Szkół w Tulcach jak i w Przedszkolu Artystycznym Plastyś przy ul. Gajowej.

Animalia

Dary były hojne. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc z serca płynącą i szczere zaangażowanie. Zachęcamy nadal do adopcji. Na profilu Fundacji Animalia, a także w nowo powstałym międzygminnnym schronisku dla zwierząt w Skałowie. Pamiętaj, nie kupuj! Adoptuj!

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

26 października 2015 12:30

Tulce - Uwaga złodzieje!!!

Fali przestępczości nie zdoła zapobiec sama policja. A my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często sami ułatwiamy pracę złodziejom. Kradzież z włamaniem jest jednym z najbardziej dokuczliwych przestępstw. Potwierdzają to policyjne statystyki, w świetle których kradzież z włamaniem sklasyfikowano jako jedno z siedmiu przestępstw monitorowanych przez Policję w sposób szczególny. W Tulcach możemy zaobserwować dużą anonimowość oraz łatwość ucieczki i ukrycia się, co jest elementem sprzyjającym dokonywaniu tego rodzaju przestępstw.

Złodzieje

Dlatego też postanowiliśmy ruszyć z akcją uświadamiającą, mającą na celu ograniczenie liczby włamań oraz kradzieży samochodów. Mieszkając w bloku nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przy niewielkim zaangażowaniu z naszej strony włamywacz będzie miał utrudnione zadanie. Pamiętając o podstawowych zasadach możemy uchronić się przed włamaniem lub ograniczyć straty powstałe po takim zdarzeniu. Mało kto wie, że w przypadku kradzieży z włamaniem do mieszkań aż w 70% sprawców udaje się spłoszyć dzięki całkiem prostym działaniom? Nasze porady pomogą podnieść bezpieczeństwo Państwa mieszkań dzięki zastosowaniu prostych, a jednocześnie skutecznych działań i rozwiązań technicznych. Poniżej publikujemy poradniki, w których policjanci podpowiadają jak możemy zabezpieczyć mieszkanie, samochód czy też obiekt handlowy przed włamywaczem.

Poznaj swojego sąsiada.

Nawet jeśli Twoje mieszkanie jest właściwie zabezpieczone przed włamaniem pamiętaj, że samo techniczne zabezpieczenie to nie wszystko, staraj się dobrze poznać otoczenie w którym mieszkasz. Dobrze znający się sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, kradzieżom, rozbojom i wybrykom chuligańskim. Dlatego też porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować "Sąsiedzką czujność".

PAMIĘTAJMY! NIE MA NIC GORSZEGO OD ZOBOJĘTNIENIA I BRAKU ZDECYDOWANEJ REAKCJI NA WSZELKIE PRZEJAWY ZŁA.

Sąsiedzi

Sytuacja taka ośmiela sprawców czynów przestępczych i utwierdza w przekonaniu, że są bezkarni. Tylko wspólna "walka" ze złem może doprowadzić do tego, że to nie MY, a przestępca będzie się bał, bo zawsze znajdzie się KTOŚ, kto powiadomi o jego czynie Policję

Poradnik - włamania do mieszkań poradnik włamania do mieszkań
Poradnik - kradzieże i włamania do samochodów poradnik włamania do samochodów
Poradnik- włamania do obiektów handlowych poradnik włamania do obiektów handlowych

* Poradniki udostępnione za zgodą KWP Radom.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

26 października 2015 12:30

Nie poddajemy się w sprawie budżetu obywatelskiego.

w nawiązaniu do ustnego wniosku, złożonego na sesji Rady Gminy Kleszczewo w dniu 30 września 2015 roku przez Stowarzyszenie Teraz Tulce, złożyliśmy oficjalny wniosek o włączenie pod obrady Rady Gminy budżetu obywatelskiego do budżetu gminy Kleszczewo. Zgłaszając ustny wniosek na sesji Wójt od razu przekazał swoje stanowisko w tej sprawie, wskazując, że rolę budżetu obywatelskiego w naszej gminie od 20 lat pełnią budżety sołeckie oraz że to właśnie na wzór budżetów sołeckich zostały wprowadzone budżety obywatelskie.

budżet

Zgadzamy się z argumentem dotyczącym porównania zasad działania budżetu sołeckiego i obywatelskiego. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na cel nadrzędy takich działań, a mianowicie angażowanie mieszkańców gminy w lokalne sprawy. Liczba ludności w gminie rośnie z roku na rok. Wraz z napływem nowych mieszkańców zmienia się również charakter gminy. Osoby, które osiedlają się w gminie żyją według innego modelu społecznego. Wiąże się to z innymi zwyczajami społecznymi, potrzebami, oczekiwaniami i sposobem współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a mieszkańcami.

Naszym zdaniem, formuła budżetu sołeckiego w jego obecnej formie nie realizuje swoich założeń w sytuacji gdy w miejscowości mieszka kilka tysięcy osób. Budżet sołecki rozdysponowywany jest w trakcie zebrania sołeckiego, które celowo organizowane są w taki sposób, aby mieszkańcy nie przychodzili na nie, ponieważ nie zapewnia się im należytego komfortu czy odpowiedniej kampanii informacyjnej o wydarzeniu. Efektem tego jest sytuacja, w której bardzo mała grupa osób decyduje o środkach finansowych generowanych przez ogół podatników.
Całość wniosku można znaleźć tutaj

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

14 października 2015 10:30

Stowarzyszenie Teraz Tulce oficjalnie zarejestrowane.

Oficjalnie donosimy, że 13 października zarejestrowano Stowarzyszenie Teraz Tulce. Mamy więc już osobowość prawną i nie zawahamy się jej użyć ;)

KRS

Nasz aktualne cele:

* budżet obywatelski - zgłosiliśmy na ostatniej sesji Rady Gminy wolny wniosek o dołączenie pod obrady ten punkt. Stosunek wójta i sołtysów jest negatywny do takiej inicjatywy, ale mimo to chcemy złożyć oficjalny wniosek na piśmie, aby rozpocząć dyskusję nad tym, jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców gminy w sprawy lokalne.
* kampania przeciwko włamaniom i kradzieżom na terenie Tulec, szczegóły wkrótce,
* Wspólne bieganie, szczegóły na www.facebook.com/eTulce,
* Szkoła, wniosek o dofinansowanie celów edukacyjnych dla dzieci, szczegóły wkrótce

Zachęcamy tez do współpracy wszystkich, którzy mają energię w sobie, aby spróbować coś zmienić wokół nas i dla nas. Czekamy na tych, którzy nie ograniczają się jedynie do swojego domu, ogródka i rodziny. Zwłaszcza na tych, którzy nigdy nie mówią "chciałbym coś zrobić, ale nie mam czasu"!

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

7 października 2015 11:30

Ruszamy z wielką akcją pomocy dla zwierząt.

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt. W związku z tym Zespół Szkół w Tulcach oraz Rada Rodziców zapraszają do przyłączenia się do akcji zbiórki na rzecz fundacji Animalia, ktora to gościła na naszym festynie. Fundacja ma na celu niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom towarzyszącym, czyli psom i kotom. Aby realizować swoje cele, nie prowadząc żadnej gospodarczej działalności, Fundacja potrzebuje pomocy i wsparcia. Fundacja zajmuje się również adopcją i szukaniem domów tymczasowych dla porzuconych zwierząt. Z radością przyjmą każdy dar.
Jeżeli są wśród Was osoby, które chciałyby zaopiekować się psem lub kotem, można to uczynić poprzez adopcję, adopcję wirtualną, tudzież zaoferowanie domu tymczasowego.

Spośród podopiecznych Fundacji swój dom znalazły już 2172 zwierzaki a na adopcję w chwili obecnej czeka 35 kotów i 26 psów . Ich przejmujące historie poznacie zaglądając na stronę www.fdz-animalia.pl oraz na Facebook : www.facebook.com/Fundacja Animalia.
Kilka opowieści znajdziecie również na naszym profilu eTulce

Zawsze najbardziej potrzebne są:
* karma dla psów i kotów,
* żwirek dla kotów,
* akcesoria - smycze, obroże, zabawki dla kotów,
* środki przeciwko pchłom, kleszczom,
* kocyki, legowiska, kuwety - ot - w zasadzie dużo można by pisac - przydaje się wszystko.

Wszystkie dary można przekazywać pracownikom szkoły.

Fundacja z radością przyjmie także każdy grosz.
Pieniądze można wpłacać na konto: Fundacja dla Zwierząt Animalia
PKO BP
53 1440 1286 0000 0000 0453 3704

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

1 października 2015 11:00

Zgłaszamy projekt budżetu obywatelskiego.

W dniu wczorajszym odbyła się kolejna comiesięczna sesja Rady Gminy. Jako stowarzyszenie Teraz Tulce obserwujemy zmagania radnych na sali obrad i chcemy dzielić się z Wami na bieżąco poruszanymi sprawami.

budżet

Zebranie przebiegało sprawnie zgodnie z porządkiem obrad, a w nim m.in.:
- ustalono ulgi i zwolnienia w komunikacji gminnej dla dzieci i młodzieży podróżującej na terenie gminy
- zmieniono przepisy porządkowe w komunikacji gminnej związane ze zmianą formy biletu miesięcznego
- dokonano zmian w budżecie w związku z uchwalaniem budżetów sołeckich
- skarbnik gminy przedstawił wykonanie budżetu za pierwsze półrocze
- wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnim miesiącu

Na koniec jak zawsze przewidziano wolne wnioski. Zgłoszono dwa
Jeden z mieszkańców Tulec zwrócił się z wnioskiem o doprecyzowanie miejscowego planu zagospodarowania, gdyż w jego ocenie istnieje problem z planowaniem przestrzennym i urbanizacją gminy. Radni oraz Wójt wyrazili pogląd, że plan zagospodarowania jest właściwy i dobrze spełnia swoją rolę. Wniosek od mieszkańca w formie pisemnej trafi do urzędu gminy.
Jędrzej Janiak jako przedstawiciel naszego stowarzyszenia zgłosił wniosek o dopisanie do porządku obrad na następną sesję rady gminy sprawy włączenia instytucji budżetu obywatelskiego do budżetu gminy na rok 2016. Budżet obywatelski jest formą zwiększania zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne. Nasz wniosek ma na celu zmianę stanu świadomości obywatelskiej mieszkańców naszej gminy, której stan uwidacznia się np. podczas zebrań sołeckich. Na ostatnim zebraniu w Tulcach obecnych było tylko 60 osób z ponad 2000 uprawnionych, które decydowało o podziale środków, pochodzących od wszystkich mieszkańców.
Wójt odniósł się negatywnie do wniosku argumentując to tym, że w gminie Kleszczewo rolę budżetów obywatelskich pełnią budżety sołeckie. (nasze argumenty i pomysły przedstawimy we wniosku)
Wniosek o dopisanie budżetu obywatelskiego w formie pisemnej również trafi na biurko wójta, a my w tym miejscu będziemy na bieżąco informować o biegu sprawy oraz o samej instytucji budżetu obywatelskiego.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

29 września 2015 12:10

Po zebraniu sołeckim

24 września 2015 w Hali Sportowej w Tulcach, odbyło się coroczne zebranie wiejskie zwane również sołeckim. W zebraniu uczestniczyli: Pan Wójt, Pani sołtys, Rada Sołecka, 2 policjanci plus mieszkańcy, w licznie kilkudziesięciu. Przedstawiam kilka najważniejszych kwestii jakie omawiane były w czasie trwania zebrania.

rada

Panowie policjanci przedstawili siebie i odpowiadali na pytania mieszkańców. Jak zwykle palącym problemem była kwestia włamań do mieszkań na terenie Tulec oraz Gowarzewa. Poruszono także kwestię oznakowania oraz niebezpiecznej jazdy kierowców po osiedlach (pod prąd oraz ze byt dużą prędkością). Panowie policjanci obiecali wzmożone patrole, a także walkę z piratami drogowymi. Poruszono również kwestię spalania odpadów. Sprawy takie należy zgłaszać do gminy. Tam istnieje wyznaczona do tego jednostka. Policja może interweniować, ale tylko pouczyć. Gmina wydrukuje ulotki edukujące związane z tym tematem. Panowie policjanci odnieśli się również do pogłosek jakoby to ich praca kończyła się o godzinie 15:00. Podali numer telefonu do placówki w Kleszczewie: 61 84 132 90. Jestem pewny, że będziemy często sprawdzać ich zapewnienia. Oprócz telefonu do Kleszczewa podano również telefon do Swarzędza 61 84 148 00 czynny w godz. 7-21.00. Można dzwonić anonimowo.

Następnie Wójt przedstawił informację o tym co dzieje się i będzie się działo w Tulcach w najbliższym czasie:
A. W tej chwili najważniejsza inwestycją jest budowa kanalizacji ul. Kasztanowa , Sportowa , Średzka
B. Być może ruszy budowa kanalizacji prowadzona przez Aquanet w kierunku Szczepankowa.
C. Projekt budowy gimnazjum jest na etapie końcowym. Powinien być ukończony z końcem października.
W chwili obecnej gmina nie ma środków na rozpoczęcie budowy. W listopadzie będzie znany harmonogram środków unijnych. Być może uda się skorzystać z tych środków.
D. Powstaje projekt ronda obok kościoła
E. Ustawionych zostanie 10 lamp w kierunku Szewc
F. Przygotowywany jest projekt na ul. Radosną
G. Powstaje koncepcja kanalizacji na terenie "starych" Tulec
H. Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Poznańską. Całkowity koszt budowy to 200.000 zł. Partycypacja sołectwa 24.760 zł tj. pozostałość z poprzedniego funduszu sołeckiego.

Przegłosowano propozycje budżetowe:
Budżet na rok 2016 to 31.741,31 PLN w tym
Sprzątanie lasu - 1500
Rajd rowerowy - 1000
Festyn tulecki - 3100
Remont świetlicy środowiskowej - 3000
siłownia przy placu Zabaw nad Stawem - 10000
kosze na śmieci (ul. Różana + inne) - 3000
znaki drogowe - 1000

Reszta pieniędzy została zarezerwowana na ewentualne wydatki związane z projektem leśnym lub utworzeniem parku w okolicach boiska i rzeczki.

W trakcie dyskusji jeden z naszych mieszkańców podzielił się swoją inicjatywą związaną ze zmianą kultury leśnej na terenie przylegającym do Os. Kwiatowego. Zmiana ta ma polegać na tzw. "prześwietleniu" lasu, czyli sprawieniu aby był on przyjaźniejszy dla mieszkańców, ale co podkreślam utrzymał on swój leśny charakter. W kwestii tej mamy poparcie Nadleśnictwa Babki. Pan Wójt również zapewnił poparcie dla tego pomysłu. O szczegółach będziemy informować.

Stowarzyszenie Teraz Tulce zgłosiło 2 pomysły:
Pilotażowy montaż dystrybutorów woreczków na psie kupy - 1500 PLN (początkowo 3000 bo zawierał też zakup 3 koszy, ale liczbę koszy zwiększono w ramach propozycji rady sołeckiej),
montaż tabliczek dopuszczających ruch pod prąd dla rowerów - 1000 PLN
Tabliczki zostały przegłosowane, natomiast woreczki stosunkiem 18 przeciw, 16 za odpadły.
Stowarzyszenia, poprosiło radę sołecką aby ta informowała o swoich posiedzeniach oraz o tematach na nich omawianych.

Poruszono krótko także kwestie komunikacji gminnej. W tej chwili gmina dopłaca do komunikacji 1.700.000 zł. Gdyby komunikację objęło ZTM dla całej gminy dopłata wyniesie 600.000 zl więcej. Mieszkańcom chodzi o to aby płacili za bilety jak najtaniej i autobusy jeździły częściej. W chwili obecnej mieszkańcy muszą kupować 2 bilety co wychodzi bardzo drogo,a autobusy jeżdżą czasami co godzinę (w weekendy wygląda to już dramatycznie bo co 2-3 godz.). Na terenie Poznania i gmin objętych porozumieniem obowiązuje jeden bilet na strefę A lub A+B lub A+B+C, który jest i tak o wiele tańszy niż nasze. Autobusy zaś jeżdżą częściej i są wyposażone w klimatyzację. Temat ten będzie omawiany na sesji Rady Gminy

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

4 września 2015 11:30

Z życia gminy. Czyli my tam byli, ale mleka i miodu nie pili

W ostatni wtorek jako przedstawiciele Stowarzyszenia Teraz Tulce wybraliśmy się na comiesięczną sesję Rady Gminy.

rada

Byliśmy niespodziewanymi gośćmi, ale po szybkiej reakcji otrzymaliśmy krzesełeczka, aby z pozycji obserwatorów móc śledzić obrady. Sesja ta poza stałymi bywalcami w postaci radnych, sołtysów oraz pracowników urzędu (ten najważniejszy był niestety nieobecny z przyczyn osobistych) gościła także przedstawicieli policji w osobach komendanta policji w Kórniku, komendanta policji w Swarzędzu, a także P.O. kierownika Ogniwa Policji w Kleszczewie.

Problem bezpieczeństwa miał być tematem przewodnim sesji. Wszystko zaczęło się od przemiłego akcentu w postaci prezentu dla kończącego współpracę komendanta z Kórnika. Urzędnicy podziękowali Panu komendantowi za owocną współpracę z Samorządem. Dobrze, że padło słowo "samorząd", bo myślę, że my mieszkańcy żadnej udanej współpracy nie odnotowaliśmy. Czy ktoś z nas odzyskał swój skradziony samochód? A może ktoś odzyskał skradzione mienie? Czy został złapany choć jeden przestępca przez ostatnie 15 lat, który dokonał tego typu przestępstw? NIE! Nie złapano nikogo z mojej więc strony nie było oklasków dla kończącego współpracę komendanta.

W dalszej części sesji głos zabrał szef komendy w Swarzędzu, która to przejmuje nadzór nad terenem naszej gminy. Prosił o cierpliwość i wyrozumienie. Zapewnił o pracowitości i oddaniu nowych dzielnicowych. Będą oni dzień i noc strzegli naszego bezpieczeństwa. Zarówno w Kleszczewie jak i w terenie, penetrując jak powiedział "trudny" teren naszej gminy. Niestety Pan P.O. kierownik Ogniwa Policji w Kleszczewie nie posiada jeszcze telefonu komórkowego i nie wiadomo kiedy zostanie wyposażony w tę zdobycz nowoczesnej technologii XXI wieku.

Z strony rady głos w tej sprawie zabrał Pan Maciej Szafrański, który zgłosił pomysł monitoringu na terenie gminy. Pomysł ten ma być dyskutowany w ramach komisji gminnych. Będziemy go na pewno czynnie śledzić i popierać jako jedyną szansę na poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie.

W dalszej części przegłosowano kilka uchwał m. in. dotyczących statutów sołectw Gminy Kleszczewo, a także przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. Wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednomyślnie.

Na koniec wszyscy sołtysi obdarowani zostali "podarunkami" w postaci diety, chociaż ich rola w tej sesjo ograniczyła sie z mojego punktu widzenie jedynie do przeszkadzania przysłuchującym się obradom. Jednak być może tematy, które poruszali w indywidualnych rozmowach były równie ważkie. W końcu dziś mecz z Niemcami, warto też na weekend jakiś placek ze śliwkami upiec ;-) Ot takie klimaty.

A tak już na poważnie. My jako Stowarzyszenie Teraz Tulce chcielibyśmy od tego momentu być częstymi gośćmi w gminie, czynnie uczestniczyć w sesjach, bądź w miarę możliwości również komisjach, wspierając wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę komfortu życia w Tulcach.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

1 września 2015 12:20

Sesja Rady Gminy

W dniu jutrzejszym 2 września 2015 o godzinie 16:00 w budynku urzędu gminy, odbędzie się sesja Rady Gminy poświęcona tematowi bezpieczeństwa w naszej gminie.

sesja

Na sesję zaproszeni zostali również przedstawiciele policji. Temat ten jest ostatnio szczególnie drażliwy w obliczu ostatnich wydarzeń na terenie naszej gminy, a związanych z licznymi kradzieżami. Jako przedstawiciele Stowarzyszenia Teraz Tulce oraz wszystkich mieszkańców chcemy również uczestniczyć w tym spotkaniu i zapoznać się z pomysłami gminy, które mają na celu poprawić bezpieczeństwo naszego codziennego życia. Jesteśmy oczywiście pewni, że ten palący temat jest bardzo bliski sercu Pana Wójta, całej Rady oraz szczególnie policji, a ich nowe rozwiązania już w niedługim czasie ograniczą przestępczość w naszej gminie. ;-) Zapraszamy chętnych do wspólnego udziału.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

31 sierpnia 2015 11:10

Zaproszenie na zebrania w sołectwach

Jak co roku we wrześniu, we wszystkich sołectwach naszej gminy, odbędą się zebrania poświęcone uchwaleniu planu inicjatyw w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 oraz omówieniu działań realizowanych w ramach funduszu sołectwa w bieżącym roku.

incijatywa

Tradycyjnie jest to także okazja by podyskutować o wszelkich sprawach dotyczących własnej miejscowości i całej gminy. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniach.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

7 sierpnia 2015 12:15

Nasza inicjatywa nabiera rumieńców

Wniosek o rejestrację został złożony w sądzie. Wszystko w rękach sędziego. A my czekamy również na wszystkich chętnych, korzy wesprą nas swoimi pomysłami i zaangażowaniem.

incijatywa

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

11 sierpnia 2015 12:15

Budżet obywatelski

Nowo powstające w naszej miejscowości stowarzyszenie "Teraz Tulce" chciałoby wszystkim mieszkańcom przybliżyć pojecie budżetu obywatelskiego i zachęcić do walki o możliwość wspólnego decydowania o tej części budżetu gminy.

Image

Budżet obywatelski Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

Aby proces tworzenia budżetu miasta można było uznać za partycypacyjny musi spełniać następujące warunki:

* zawierać element dyskusji nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe
* powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy jednak najlepiej aby dotyczył poziomu całego miasta
* powinien być ciągłym procesem. pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta to nie to samo co budżet obywatelski
* powinien być realizowany w oparciu o wiele mechanizmów partycypacyjnych. Nie wystarczy aby rada gminy lub komisja budżetowa była otwarta na publiczną debatę, konieczne jest stworzenie dodatkowych mechanizmów włączania mieszkańców do dyskusji nad sprawami finansowymi.
* posiadać mechanizm ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji.

Obywatelski budżet osiedlowy jest to wyodrębniona z budżetu miasta pula środków o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy danego osiedla. Wyodrębnianie z budżetu miasta środków dla jednostek pomocniczych oraz umożliwienie mieszkańcom danej jednostki współdecydowania o ich przeznaczeniu jest realizacją przez samorząd konstytucyjnej zasady pomocniczości, która mówi, że „decyzje ważne dla obywateli, powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej osób, których dotyczą.”. Tworzenie obywatelskich budżetów osiedlowych możliwe jest w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym artykuły: 18, 35, 48 i 51.

Innymi słowy budżety obywatelskie, w tym również obywatelskie budżety osiedlowe, to wydzielane z budżetu danego miasta pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy danego miasta lub osiedla. Obywatele, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania propozycji co ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym oraz wybierania spośród nich podczas głosowania. Mieszkańcy mają prawo do współdecydowania o budżecie miasta ponieważ to oni go tworzą płacąc podatki, a rolą miasta jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców. Uczestniczenie w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość informowania władz o niezaspokojonych potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z potrzeb zbiorowych będą zaspokajane w pierwszej kolejności.

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, lokalnemu władzom samorządowym, jak i sektorowi prywatnemu.

1. Efekty polityczne. Zdaniem badaczy procesu budżetu partycypacyjnego wprowadzenie tego mechanizmu przez władze miasta (gminy) powoduje ponad 10% wzrost prawdopodobieństwa ponownego wyboru dla burmistrza w następnych wyborach. Jest to niewątpliwa korzyść dla władz lokalnych oraz istotny czynnik sprzyjający rozpowszechnianiu się tego mechanizmu. Budżet partycypacyjny sprzyja legitymizacji władzy. Rozwój dialogu i poprawa komunikacji z mieszkańcami znacznie podnosi poziom zaufania mieszkańców do władz samorządowych. Mechanizm budżetu partycypacyjnego promuje dzięki temu ideę dobrego rządzenia.

2. Efekty ekonomiczne. Badania budżetów partycypacyjnych wskazują, że implementacja budżetu partycypacyjnego sprzyja zmianie alokacji środków budżetowych w kierunku inwestycji przyczyniających się do poprawy warunków życia w najbiedniejszych częściach miasta oraz biedniejszych grup społecznych.

3. Efekty społeczne. Dzięki uczestnictwu w tym procesie budżetu partycypacyjnego mieszkańcy zmieniają postrzeganie swojej roli w procesie decyzyjnym oraz zaczynają dostrzegać swoje własne interesy. Również dzięki temu chętniej włączają się w działania organizacji społecznych. Przedstawiciele władz gminy czy dzielnicy oraz mieszkańcy muszą porozumieć się w kwestii priorytetów budżetowych, co w konsekwencji sprzyja budowie społecznej zgody. Podkreśla się również, że upublicznienie procesu tworzenia budżetu przyczynia się do większego zrozumienia dla pracy urzędników i samorządowców. Mieszkańcy mają szansę poznać trudności i przeszkody, jakie napotykają w swojej pracy przedstawiciele władz. Równocześnie wprowadzenie elementów konsultacyjnych do procesu tworzenia budżetu przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności urzędników. Budżet partycypacyjny daje możliwość przedyskutowania swoich potrzeb osobom z różnych środowisk co bardzo podnosi spójność społeczną. Instytucja budżetu obywatelskiego sprzyja promocji przejrzystości działania władz. Dzięki temu ma ona potencjał instytucjonalnego ograniczania korupcji oraz przeciwdziałania niskiej efektywności działania władz. Kolejnym ważnym czynnikiem, na który zwraca się uwagę omawiając tę instytucję jest inkluzja w proces decyzyjny obywateli z grup tradycyjnie wykluczonych z procesu podejmowania decyzji (biedni, kobiety, dzieci, mniejszości etniczne, seksualne itp).

4. Efekty edukacyjne. Mieszkańcy w trakcie procesu pozyskują przystępną wiedzę na temat budżetu, samego mechanizmu partycypacyjnego, funkcjonowania władzy lokalnej oraz struktury alokacji pieniędzy pochodzących z ich podatków.

Zbyszek Majewski
Teraz Tulce

11 sierpnia 2015 12:15

Nowa inicjatywa mieszkańców Tulec!!!

Gro z ponad 2,5 tysięcznej społeczności Tulec stanowią ludzie napływowi, mieszkający w blokach, szeregowcach bądź nowo wybudowanych domach jednorodzinnych. Większość z nas żyje w sposób podobny. Rano dwa kroczki do auta, praca, zakupy, dzieci, szkoła, parking, rolety w dół, ściana z tui. Odgradzamy się jak możemy od innych, zamykamy się

mapa

przeważnie w rodzinnych enklawach, nie znając czasem nawet sąsiada obok. Nie interesuje nas trawnik za naszym płotem, śmietnik w lesie czy złodziej u sąsiada. Spróbujmy to zmienić, aby żyło się nam tu lepiej! Powstała więc mała oddolna inicjatywa. Chcielibyśmy, aby wszystkie mieszczuchy (i nie tylko), z naszej wsi nie tylko korzystały z jej uroków, ale też dążyły do tego, by mieć na nią realny wpływ. Mieszczuchy powinny same o swojej wiejskiej rzeczywistości decydować, same ją kształtować. Spróbujmy więc wykreować w sobie poczucie przynależności do większej wspólnoty. Tematów do popisu jest wiele. Nie czekajmy na władze gminy, bo oni będą zawsze wspierać inicjatywy związane z Kleszczewem. Na początek kilka tematów, którymi chcielibyśmy się zająć: Chodnik/ścieżka rowerowa do Poznania i Gowarzewa, Czystość na osiedlach, przy śmietnikach i w pobliskim lesie, stojaki z torebkami i kosze na psie odchody, Posterunek Policji w gminie, a może i w Tulcach oraz szeroko rozumiane sprawy związane z bezpieczeństwem, Budżet obywatelski, Miejsca integracji społecznej, Poznańskie MPK z pętlą w Tulcach. To tylko wstępne pomysły, nad którymi warto się pochylić i móc prowadzić dialog z Gminą. Mamy argumenty, potrzebujemy stać się, jako lokalna społeczność, podmiotem do dialogu. Spotkajmy się, poznajmy i porozmawiajmy na temat potrzeb i możliwości naszej społeczności. Co Wy na to? Chcielibyśmy w związku z tym zorganizować w najbliższym czasie zebranie wszystkich chętnych osób z inicjatywą, którzy podjęliby takie wyzwanie. Prosimy więc wstępnie o kontakt drogą elektroniczną. (etulce@gmail.com) Pozdrawiamy Zbigniew Majewski i Jędrzej Janiak.

Teraz Tulce